THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-04-2024
30-03-2024 41 TRÚNG SVIP BT: 41X2
29-03-2024 87 TRÚNG SVIP BT: 87
28-03-2024 71 TRƯỢT
27-03-2024 16 TRÚNG SVIP BT: 16
26-03-2024 92 TRÚNG SVIP BT: 92
25-03-2024 45 TRƯỢT
24-03-2024 54 TRÚNG SVIP BT: 54
23-03-2024 32 TRÚNG SVIP BT: 32X2
22-03-2024 34 TRƯỢT
21-03-2024 52 TRÚNG SVIP BT: 52
20-03-2024 87 TRÚNG SVIP BT: 87
19-03-2024 86 TRÚNG SVIP BT: 86
18-03-2024 29 TRÚNG SVIP BT: 29X2
17-03-2024 59 TRÚNG SVIP BT: 59
16-03-2024 15 TRÚNG SVIP BT: 15
15-03-2024 00 TRÚNG SVIP BT: 00