THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-04-2024
15-04-2024 59 TRƯỢT
14-04-2024 61 TRÚNG SVIP BT: 61
13-04-2024 32 TRƯỢT
12-04-2024 13 TRÚNG SVIP BT: 13
11-04-2024 73 TRÚNG SVIP BT: 73
10-04-2024 38 TRÚNG SVIP BT: 38
09-04-2024 16 TRÚNG SVIP BT: 16
08-04-2024 83 TRÚNG SVIP BT: 83
07-04-2024 54 TRƯỢT
06-04-2024 83 TRÚNG SVIP BT: 83
05-04-2024 23 TRÚNG SVIP BT: 23
04-04-2024 11 TRÚNG SVIP BT: 11
03-04-2024 39 TRÚNG SVIP BT: 39X2
02-04-2024 82 TRƯỢT
01-04-2024 06 TRÚNG SVIP BT: 06
31-03-2024 35 TRÚNG SVIP BT: 35