THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 23-07-2024
22-07-2024 97 TRƯỢT
21-07-2024 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
20-07-2024 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
19-07-2024 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77
18-07-2024 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
17-07-2024 58 TRƯỢT
16-07-2024 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96
15-07-2024 61 TRƯỢT
14-07-2024 08 TRƯỢT
13-07-2024 90 TRƯỢT
12-07-2024 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19X2
11-07-2024 23 TRÚNG SVIP ĐỀ: 23
10-07-2024 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94
09-07-2024 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66X2
08-07-2024 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
07-07-2024 74 TRƯỢT