THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 23-07-2024
22-07-2024 396 TRƯỢT
21-07-2024 080 TRƯỢT
20-07-2024 870 TRƯỢT
19-07-2024 977 TRƯỢT
18-07-2024 559 TRÚNG SVIP 3C: 559
17-07-2024 959 TRÚNG SVIP 3C: 959
16-07-2024 596 TRƯỢT
15-07-2024 031 TRƯỢT
14-07-2024 815 TRƯỢT
13-07-2024 170 TRƯỢT
12-07-2024 619 TRÚNG SVIP 3C: 619
11-07-2024 323 TRÚNG SVIP 3C: 323
10-07-2024 994 TRÚNG SVIP 3C: 994
09-07-2024 466 TRÚNG SVIP 3C: 466
08-07-2024 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
07-07-2024 973 TRÚNG SVIP 3C: 973