THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
20-02-2024 39 | 25 73 TRÚNG SL: 39X2 | TRÚNG LÔ: 73
19-02-2024 14 | 58 59 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 58 59X3
18-02-2024 76 | 03 50 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 03 50
17-02-2024 52 | 49 41 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49
16-02-2024 21 | 99 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 99 93
15-02-2024 26 | 10 58 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 10 58
14-02-2024 03 | 41 74 TRÚNG SL: 03X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 74X3
13-02-2024 03 | 40 49 TRÚNG SL: 03X2 | TRÚNG XIÊN 2: 40 49
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 73 | 27 61 TRÚNG SL: 73X2 | TRÚNG XIÊN 2: 27 61
07-02-2024 05 | 18 21 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG LÔ: 18
06-02-2024 77 | 86 92 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 86 92
05-02-2024 17 | 71 60 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 71 60