THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
20-02-2024 06 | 50 00 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG ST: 50 00
19-02-2024 01 | 20 59 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG ST: 20 59X3
18-02-2024 02 | 32 56 TRƯỢT | TRÚNG ST: 32 56X2
17-02-2024 84 | 79 21 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21X2
16-02-2024 64 | 58 31 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG ST: 58 31X2
15-02-2024 32 | 27 61 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 61
14-02-2024 70 | 25 91 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
13-02-2024 00 | 05 20 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 05 20
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 53 | 51 90 TRƯỢT | TRÚNG ST: 51 90
07-02-2024 85 | 90 44 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90
06-02-2024 66 | 09 62 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 09
05-02-2024 76 | 06 08 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG LÔ: 06