THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 23-07-2024
22-07-2024 96 | 97 23 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG LÔ: 23X2
21-07-2024 95 | 06 32 TRƯỢT | TRÚNG ST: 06 32
20-07-2024 82 | 60 17 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG LÔ: 60
19-07-2024 78 | 22 39 TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG ST: 22 39
18-07-2024 59 | 13 49 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG LÔ: 49
17-07-2024 69 | 82 15 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 15
16-07-2024 96 | 98 09 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG LÔ: 09X2
15-07-2024 34 | 49 53 TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG ST: 49 53
14-07-2024 07 | 14 20 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG LÔ: 20X2
13-07-2024 70 | 76 84 TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG ST: 76X2 84X2
12-07-2024 19 | 26 14 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG LÔ: 14
11-07-2024 23 | 11 65 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG ST: 11 65
10-07-2024 94 | 00 27 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG ST: 00 27
09-07-2024 56 | 52 94 TRƯỢT | TRÚNG ST: 52 94
08-07-2024 57 | 56 48 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG ST: 56 48
07-07-2024 73 | 00 76 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG ST: 00 76