THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
20-02-2024 16 | 30 TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG BT: 30
19-02-2024 01 | 54 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 54
18-02-2024 33 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07
17-02-2024 94 | 07 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG BT: 07
16-02-2024 64 | 99 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 99
15-02-2024 30 | 18 TRƯỢT | TRÚNG BT: 18
14-02-2024 70 | 70 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 70
13-02-2024 00 | 77 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 77
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 42 | 22 TRÚNG LÔ: 42 | TRƯỢT
07-02-2024 84 | 77 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG BT: 77
06-02-2024 66 | 81 TRƯỢT | TRÚNG BT: 81
05-02-2024 86 | 81 TRƯỢT | TRÚNG BT: 81