THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
20-02-2024 05 | 405 TRÚNG LÔ: 05 | TRƯỢT
19-02-2024 05 | 801 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 801
18-02-2024 03 | 902 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRƯỢT
17-02-2024 94 | 294 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG 3C: 294
16-02-2024 62 | 865 TRƯỢT | TRƯỢT
15-02-2024 41 | 331 TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG 3C: 331
14-02-2024 70 | 670 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 670
13-02-2024 00 | 101 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 62 | 853 TRƯỢT | TRƯỢT
07-02-2024 84 | 383 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRƯỢT
06-02-2024 67 | 268 TRÚNG ĐỀ: 67X2 | TRƯỢT
05-02-2024 76 | 886 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRƯỢT