THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
20-02-2024 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
19-02-2024 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0
18-02-2024 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
17-02-2024 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4
16-02-2024 5-2 TRƯỢT
15-02-2024 1-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
14-02-2024 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7
13-02-2024 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2
07-02-2024 8-4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4
06-02-2024 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6
05-02-2024 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6