THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 23-07-2024
22-07-2024 9-5 | 28 73 | 16 21 33 23 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 28 73 | TRÚNG XIÊN 4: 16 21X2 33X2 23X2
21-07-2024 9-0 | 20 96 | 30 50 76 45 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 96X3 | TRÚNG LÔ: 30 76 45
20-07-2024 8-2 | 65 82 | 97 50 73 90 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 65 82 | TRÚNG LÔ: 97 90
19-07-2024 7-7 | 77 52 | 94 90 35 20 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 77 52X3 | TRÚNG LÔ: 94 90 20
18-07-2024 5-9 | 21 31 | 69 57 77 82 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 31X2 | TRÚNG LÔ: 69 57 77
17-07-2024 5-9 | 00 88 | 72 36 64 53 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 00 88 | TRÚNG LÔ: 36 64
16-07-2024 9-5 | 41 87 | 09 22 50 02 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG LÔ: 09X2 22 50
15-07-2024 2-0 | 34 42 | 30 94 82 99 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG LÔ: 30X2 94 99
14-07-2024 0-7 | 59 49 | 62 00 20 18 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 59 49 | TRÚNG LÔ: 62 20X2 18
13-07-2024 5-0 | 22 84 | 27 34 20 15 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 84X2 | TRÚNG LÔ: 20 15
12-07-2024 1-9 | 48 65 | 37 61 66 31 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 37 66X2
11-07-2024 2-3 | 28 39 | 08 05 07 23 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG LÔ: 05 07 23
10-07-2024 9-4 | 94 01 | 73 04 00 15 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 00
09-07-2024 4-6 | 94 48 | 58 32 73 52 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 94 48 | TRÚNG LÔ: 73X2 52
08-07-2024 4-6 | 12 04 | 28 58 89 53 TRƯỢT | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 28 89 53
07-07-2024 7-1 | 70 00 | 18 86 70 87 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 70 00 | TRÚNG LÔ: 86 70