THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-04-2024
15-04-2024 6-7 | 73 54 | 05 81 93 29 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 73 54 | TRÚNG XIÊN 4: 05 81 93 29X2
14-04-2024 9-9 | 00 08 | 48 95 81 49 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG LÔ: 48 81
13-04-2024 4-8 | 20 28 | 29 57 13 81 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 20X3 28 | TRƯỢT
12-04-2024 7-3 | 26 93 | 37 11 35 83 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG LÔ: 37 83X3
11-04-2024 4-6 | 80 40 | 73 28 93 81 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 80 40 | TRÚNG XIÊN 4: 73 28X2 93X3 81
10-04-2024 3-8 | 36 08 | 36 08 45 75 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 36 08 | TRÚNG XIÊN 4: 36 08 45 75
09-04-2024 1-0 | 30 55 | 65 55 59 74 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 30 55 | TRÚNG LÔ: 55 74
08-04-2024 4-7 | 94 45 | 12 16 94 63 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 16 94 63
07-04-2024 7-4 | 37 66 | 33 00 65 44 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 37 66 | TRÚNG LÔ: 00 65 44
06-04-2024 0-6 | 03 96 | 20 31 85 98 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG LÔ: 20 98X2
05-04-2024 6-6 | 97 72 | 10 89 08 13 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 97 72 | TRÚNG LÔ: 10X2 89 13
04-04-2024 6-9 | 99 39 | 99 86 31 41 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG LÔ: 99 86 31
03-04-2024 6-3 | 38 09 | 39 95 09 17 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 38X2 09X3 | TRÚNG XIÊN 4: 39X2 95 09X3 17
02-04-2024 0-7 | 09 81 | 66 54 57 56 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 09 81 | TRÚNG LÔ: 66 54X2 57X2
01-04-2024 5-2 | 33 05 | 97 39 02 42 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 33 05 | TRÚNG LÔ: 97 02 42
31-03-2024 0-9 | 29 21 | 47 57 91 83 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 47 57 91 83