THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
20-02-2024 05 TRÚNG BT: 05
19-02-2024 66 TRÚNG BT: 66
18-02-2024 14 TRÚNG BT: 14
17-02-2024 32 TRÚNG BT: 32
16-02-2024 95 TRÚNG BT: 95X2
15-02-2024 10 TRÚNG BT: 10
14-02-2024 51 TRÚNG BT: 51
13-02-2024 95 TRÚNG BT: 95
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 15 TRÚNG BT: 15
07-02-2024 99 TRÚNG BT: 99
06-02-2024 74 TRƯỢT
05-02-2024 06 TRÚNG BT: 06