THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 16-04-2024
15-04-2024 368 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
14-04-2024 396 | 89 TRÚNG 3C: 396 | TRÚNG SL: 89X2
13-04-2024 649 | 80 TRÚNG 3C: 649 | TRÚNG SL: 80
12-04-2024 073 | 15 TRÚNG 3C: 073 | TRƯỢT
11-04-2024 346 | 48 TRƯỢT | TRƯỢT
10-04-2024 137 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
09-04-2024 510 | 68 TRÚNG 3C: 510 | TRÚNG SL: 68X3
08-04-2024 148 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22
07-04-2024 373 | 14 TRƯỢT | TRƯỢT
06-04-2024 312 | 49 TRÚNG 3C: 312 | TRÚNG SL: 49X2
05-04-2024 666 | 71 TRÚNG 3C: 666 | TRƯỢT
04-04-2024 388 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
03-04-2024 364 | 33 TRÚNG 3C: 364 | TRƯỢT
02-04-2024 909 | 64 TRÚNG 3C: 909 | TRƯỢT
01-04-2024 053 | 48 TRƯỢT | TRƯỢT
31-03-2024 909 | 38 TRÚNG 3C: 909 | TRƯỢT