THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 33 64 TRÚNG XIÊN 2: 33 64
04-02-2023 04 38 TRÚNG XIÊN 2: 04 38
03-02-2023 65 35 TRƯỢT
02-02-2023 37 84 TRƯỢT
01-02-2023 35 16 TRÚNG XIÊN 2: 35 16
31-01-2023 81 07 TRÚNG XIÊN 2: 81 07
30-01-2023 47 37 TRÚNG LÔ: 37
29-01-2023 93 42 TRÚNG XIÊN 2: 93 42
28-01-2023 74 26 TRÚNG XIÊN 2: 74 26
27-01-2023 05 20 TRÚNG XIÊN 2: 05 20
26-01-2023 62 02 TRÚNG XIÊN 2: 62 02
25-01-2023 63 53 TRÚNG LÔ: 63
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ