THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 09 TRÚNG SVIP SL: 09X2
27-11-2023 37 TRÚNG SVIP SL: 37X2
26-11-2023 53 TRÚNG SVIP SL: 53X2
25-11-2023 91 TRÚNG SVIP SL: 91X2
24-11-2023 03 TRÚNG SVIP SL: 03X2
23-11-2023 68 TRÚNG SVIP SL: 68X2
22-11-2023 98 TRÚNG SVIP SL: 98X2
21-11-2023 29 TRÚNG SVIP SL: 29X2
20-11-2023 60 TRÚNG SVIP SL: 60X2
19-11-2023 23 TRÚNG SVIP SL: 23X2
18-11-2023 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
17-11-2023 43 TRƯỢT
16-11-2023 73 TRÚNG SVIP SL: 73X2
15-11-2023 96 TRÚNG SVIP SL: 96X2
14-11-2023 14 TRÚNG SVIP SL: 14X2
13-11-2023 49 TRÚNG SVIP SL: 49