THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 88 TRÚNG SVIP SL: 88X2
14-09-2019 37 TRÚNG SVIP SL: 37X2
13-09-2019 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
12-09-2019 64 TRÚNG SVIP SL: 64X2
11-09-2019 64 TRÚNG SVIP SL: 64X2
10-09-2019 47 TRÚNG SVIP SL: 47X2
09-09-2019 17 TRÚNG SVIP SL: 17X3
08-09-2019 97 TRÚNG SVIP SL: 97X2
07-09-2019 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
06-09-2019 96 TRÚNG SVIP SL: 96X2
05-09-2019 03 TRÚNG SVIP SL: 03X4
04-09-2019 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
03-09-2019 06 TRÚNG SVIP SL: 06X2
02-09-2019 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
01-09-2019 18 TRÚNG SVIP SL: 18X2
31-08-2019 22 TRÚNG SVIP SL: 22X2