THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 58 TRÚNG SVIP SL: 58X2
18-11-2019 42 TRÚNG SVIP SL: 42X2
17-11-2019 71 TRÚNG SVIP SL: 71X3
16-11-2019 58 TRƯỢT
15-11-2019 52 TRƯỢT
14-11-2019 17 TRƯỢT
13-11-2019 58 TRƯỢT
12-11-2019 55 TRÚNG SVIP SL: 55X3
11-11-2019 92 TRƯỢT
10-11-2019 33 TRÚNG SVIP SL: 33X3
09-11-2019 32 TRƯỢT
08-11-2019 77 TRÚNG SVIP SL: 77X2
07-11-2019 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
06-11-2019 58 TRÚNG SVIP SL: 58X2
05-11-2019 32 TRÚNG SVIP SL: 32X2
04-11-2019 87 TRÚNG SVIP SL: 87X2