THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 57 TRÚNG SVIP SL: 57X2
30-03-2020 95 TRÚNG SVIP SL: 95X2
29-03-2020 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2
28-03-2020 91 TRÚNG SVIP SL: 91X2
27-03-2020 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2
26-03-2020 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2
25-03-2020 84 TRÚNG SVIP SL: 84X2
24-03-2020 85 TRÚNG SVIP SL: 85X2
23-03-2020 87 TRÚNG SVIP SL: 87X2
22-03-2020 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2
21-03-2020 14 TRÚNG SVIP SL: 14X2
20-03-2020 74 TRÚNG SVIP SL: 74X2
19-03-2020 04 TRÚNG SVIP SL: 04X2
18-03-2020 94 TRÚNG SVIP SL: 94X3
17-03-2020 11 TRÚNG SVIP SL: 11X2
16-03-2020 74 TRÚNG SVIP SL: 74X2