THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 78 TRÚNG SVIP SL: 78X2
04-02-2023 77 TRÚNG SVIP SL: 77X2
03-02-2023 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
02-02-2023 19 TRÚNG SVIP SL: 19X3
01-02-2023 84 TRÚNG SVIP SL: 84X2
31-01-2023 15 TRÚNG SVIP SL: 15X2
30-01-2023 24 TRÚNG SVIP SL: 24X2
29-01-2023 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
28-01-2023 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2
27-01-2023 70 TRÚNG SVIP SL: 70X2
26-01-2023 88 TRÚNG SVIP SL: 88X2
25-01-2023 55 TRÚNG SVIP SL: 55X2
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ