THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 97 TRÚNG SVIP ĐỀ: 97
30-06-2022 39 TRÚNG SVIP ĐỀ: 39
29-06-2022 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92
28-06-2022 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
27-06-2022 81 TRƯỢT
26-06-2022 71 TRƯỢT
25-06-2022 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68
24-06-2022 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77X3
23-06-2022 41 TRÚNG LÔ: 41
22-06-2022 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46
21-06-2022 81 TRƯỢT
20-06-2022 07 TRƯỢT
19-06-2022 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
18-06-2022 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90X2
17-06-2022 73 TRƯỢT
16-06-2022 23 TRƯỢT