THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03
14-09-2019 43 TRÚNG SVIP ĐỀ: 43
13-09-2019 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
12-09-2019 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
11-09-2019 41 TRÚNG SVIP ĐỀ: 41X2
10-09-2019 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11
09-09-2019 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83
08-09-2019 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68
07-09-2019 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
06-09-2019 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
05-09-2019 51 TRÚNG SVIP ĐỀ: 51
04-09-2019 84 TRÚNG SVIP ĐỀ: 84
03-09-2019 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
02-09-2019 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
01-09-2019 97 TRÚNG SVIP ĐỀ: 97X2
31-08-2019 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60X2