THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42
18-11-2019 84 TRÚNG SVIP ĐỀ: 84
17-11-2019 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
16-11-2019 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
15-11-2019 08 TRÚNG SVIP ĐỀ: 08
14-11-2019 13 TRÚNG LÔ: 13X2
13-11-2019 88 TRƯỢT
12-11-2019 44 TRÚNG SVIP ĐỀ: 44
11-11-2019 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
10-11-2019 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10X2
09-11-2019 02 TRÚNG SVIP ĐỀ: 02
08-11-2019 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92
07-11-2019 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24
06-11-2019 81 TRÚNG SVIP ĐỀ: 81
05-11-2019 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
04-11-2019 43 TRÚNG SVIP ĐỀ: 43