THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
27-11-2023 67 TRƯỢT
26-11-2023 73 TRÚNG SVIP ĐỀ: 73
25-11-2023 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
24-11-2023 62 TRÚNG LÔ: 62
23-11-2023 99 TRÚNG SVIP ĐỀ: 99
22-11-2023 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70X2
21-11-2023 58 TRƯỢT
20-11-2023 72 TRÚNG LÔ: 72
19-11-2023 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29
18-11-2023 81 TRƯỢT
17-11-2023 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10
16-11-2023 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69
15-11-2023 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
14-11-2023 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00X2
13-11-2023 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12