THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94X2
04-02-2023 47 TRÚNG LÔ: 47
03-02-2023 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66
02-02-2023 65 TRƯỢT
01-02-2023 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38X2
31-01-2023 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61X2
30-01-2023 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
29-01-2023 89 TRÚNG LÔ: 89
28-01-2023 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
27-01-2023 58 TRƯỢT
26-01-2023 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64X2
25-01-2023 71 TRÚNG SVIP ĐỀ: 71
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ