THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 19 TRÚNG SVIP BT: 19
26-11-2020 46 TRÚNG SVIP BT: 46
25-11-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
24-11-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45X2
23-11-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91
22-11-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
21-11-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91
20-11-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
19-11-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
18-11-2020 05 TRÚNG SVIP BT: 05X2
17-11-2020 46 TRÚNG SVIP BT: 46
16-11-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99
15-11-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
14-11-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
13-11-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
12-11-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30