THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 31-05-2024
29-05-2024 31 TRÚNG SVIP BT: 31
28-05-2024 25 TRÚNG SVIP BT: 25
27-05-2024 32 TRÚNG SVIP BT: 32
26-05-2024 68 TRƯỢT
25-05-2024 85 TRÚNG SVIP BT: 85
24-05-2024 12 TRÚNG SVIP BT: 12
23-05-2024 60 TRÚNG SVIP BT: 60X2
22-05-2024 97 TRÚNG SVIP BT: 97
21-05-2024 89 TRÚNG SVIP BT: 89
20-05-2024 90 TRÚNG SVIP BT: 90
19-05-2024 87 TRƯỢT
18-05-2024 39 TRÚNG SVIP BT: 39
17-05-2024 41 TRÚNG SVIP BT: 41
16-05-2024 82 TRÚNG SVIP BT: 82
15-05-2024 64 TRÚNG SVIP BT: 64
14-05-2024 91 TRÚNG SVIP BT: 91