THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 79 TRÚNG SVIP BT: 79
16-01-2022 99 TRÚNG SVIP BT: 99
15-01-2022 22 TRÚNG SVIP BT: 22
14-01-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91
13-01-2022 36 TRÚNG SVIP BT: 36
12-01-2022 94 TRÚNG SVIP BT: 94
11-01-2022 99 TRÚNG SVIP BT: 99
10-01-2022 64 TRÚNG SVIP BT: 64X2
09-01-2022 35 TRÚNG SVIP BT: 35
08-01-2022 26 TRÚNG SVIP BT: 26X2
07-01-2022 63 TRÚNG SVIP BT: 63
06-01-2022 71 TRÚNG SVIP BT: 71
05-01-2022 19 TRÚNG SVIP BT: 19
04-01-2022 74 TRÚNG SVIP BT: 74
03-01-2022 89 TRÚNG SVIP BT: 89X2
02-01-2022 86 TRÚNG SVIP BT: 86