THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94
30-03-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
29-03-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
28-03-2020 23 TRÚNG SVIP BT: 23
27-03-2020 00 TRƯỢT
26-03-2020 10 TRÚNG SVIP BT: 10
25-03-2020 82 TRÚNG SVIP BT: 82X2
24-03-2020 10 TRƯỢT
23-03-2020 90 TRÚNG SVIP BT: 90
22-03-2020 00 TRÚNG SVIP BT: 00
21-03-2020 43 TRÚNG SVIP BT: 43
20-03-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31X2
19-03-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04X2
18-03-2020 28 TRÚNG SVIP BT: 28
17-03-2020 49 TRÚNG SVIP BT: 49
16-03-2020 65 TRƯỢT