THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 63 TRÚNG SVIP BT: 63
14-09-2019 32 TRÚNG SVIP BT: 32
13-09-2019 74 TRÚNG SVIP BT: 74
12-09-2019 32 TRÚNG SVIP BT: 32
11-09-2019 41 TRÚNG SVIP BT: 41X2
10-09-2019 23 TRÚNG SVIP BT: 23
09-09-2019 16 TRÚNG SVIP BT: 16
08-09-2019 22 TRÚNG SVIP BT: 22
07-09-2019 57 TRÚNG SVIP BT: 57X2
06-09-2019 41 TRÚNG SVIP BT: 41
05-09-2019 16 TRÚNG SVIP BT: 16
04-09-2019 42 TRÚNG SVIP BT: 42
03-09-2019 13 TRÚNG SVIP BT: 13
02-09-2019 46 TRÚNG SVIP BT: 46
01-09-2019 75 TRÚNG SVIP BT: 75
31-08-2019 95 TRÚNG SVIP BT: 95