THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-06-2021
18-06-2021 80 TRÚNG SVIP BT: 80
17-06-2021 45 TRÚNG SVIP BT: 45
16-06-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
15-06-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
14-06-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36
13-06-2021 53 TRÚNG SVIP BT: 53
12-06-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
11-06-2021 71 TRÚNG SVIP BT: 71
10-06-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40
09-06-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
08-06-2021 98 TRÚNG SVIP BT: 98X2
07-06-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
06-06-2021 43 TRÚNG SVIP BT: 43
05-06-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
04-06-2021 78 TRÚNG SVIP BT: 78
03-06-2021 21 TRÚNG SVIP BT: 21