THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 39 TRÚNG SVIP BT: 39
18-11-2019 23 TRÚNG SVIP BT: 23
17-11-2019 87 TRÚNG SVIP BT: 87
16-11-2019 03 TRÚNG SVIP BT: 03
15-11-2019 48 TRÚNG SVIP BT: 48
14-11-2019 48 TRƯỢT
13-11-2019 79 TRÚNG SVIP BT: 79
12-11-2019 78 TRÚNG SVIP BT: 78
11-11-2019 20 TRÚNG SVIP BT: 20X2
10-11-2019 59 TRÚNG SVIP BT: 59
09-11-2019 63 TRÚNG SVIP BT: 63
08-11-2019 52 TRÚNG SVIP BT: 52
07-11-2019 75 TRÚNG SVIP BT: 75
06-11-2019 02 TRÚNG SVIP BT: 02
05-11-2019 00 TRÚNG SVIP BT: 00
04-11-2019 00 TRÚNG SVIP BT: 00