THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 78 TRÚNG SVIP BT: 78X2
04-02-2023 14 TRÚNG SVIP BT: 14
03-02-2023 53 TRÚNG SVIP BT: 53
02-02-2023 27 TRÚNG SVIP BT: 27
01-02-2023 85 TRÚNG SVIP BT: 85
31-01-2023 07 TRÚNG SVIP BT: 07
30-01-2023 99 TRÚNG SVIP BT: 99
29-01-2023 23 TRÚNG SVIP BT: 23
28-01-2023 91 TRÚNG SVIP BT: 91
27-01-2023 82 TRÚNG SVIP BT: 82
26-01-2023 42 TRÚNG SVIP BT: 42
25-01-2023 56 TRÚNG SVIP BT: 56
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ