THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
09-08-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
08-08-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87
07-08-2020 53 TRÚNG SVIP BT: 53
06-08-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
05-08-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
04-08-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
03-08-2020 24 TRÚNG SVIP BT: 24
02-08-2020 13 TRÚNG SVIP BT: 13
01-08-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
31-07-2020 15 TRÚNG SVIP BT: 15
30-07-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
29-07-2020 90 TRÚNG SVIP BT: 90
28-07-2020 02 TRƯỢT
27-07-2020 03 TRƯỢT
26-07-2020 60 TRÚNG SVIP BT: 60