THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
14-10-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
13-10-2021 49 TRÚNG SVIP BT: 49
12-10-2021 81 TRÚNG SVIP BT: 81
11-10-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55X2
10-10-2021 30 TRÚNG SVIP BT: 30
09-10-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11
08-10-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84
07-10-2021 78 TRÚNG SVIP BT: 78X2
06-10-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
05-10-2021 71 TRÚNG SVIP BT: 71
04-10-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27
03-10-2021 90 TRÚNG SVIP BT: 90
02-10-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
01-10-2021 87 TRÚNG SVIP BT: 87X2
30-09-2021 03 TRÚNG SVIP BT: 03