THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 28 TRÚNG SVIP BT: 28
27-11-2023 59 TRÚNG SVIP BT: 59X3
26-11-2023 17 TRÚNG SVIP BT: 17
25-11-2023 16 TRÚNG SVIP BT: 16
24-11-2023 72 TRÚNG SVIP BT: 72
23-11-2023 77 TRÚNG SVIP BT: 77
22-11-2023 50 TRÚNG SVIP BT: 50
21-11-2023 75 TRÚNG SVIP BT: 75
20-11-2023 93 TRÚNG SVIP BT: 93
19-11-2023 98 TRÚNG SVIP BT: 98
18-11-2023 52 TRÚNG SVIP BT: 52
17-11-2023 01 TRÚNG SVIP BT: 01
16-11-2023 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
15-11-2023 07 TRÚNG SVIP BT: 07
14-11-2023 68 TRƯỢT
13-11-2023 30 TRÚNG SVIP BT: 30