THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 38 TRÚNG SVIP BT: 38X2
30-06-2022 41 TRÚNG SVIP BT: 41
29-06-2022 64 TRÚNG SVIP BT: 64
28-06-2022 40 TRÚNG SVIP BT: 40X2
27-06-2022 87 TRÚNG SVIP BT: 87
26-06-2022 36 TRÚNG SVIP BT: 36
25-06-2022 78 TRÚNG SVIP BT: 78X2
24-06-2022 45 TRÚNG SVIP BT: 45
23-06-2022 99 TRÚNG SVIP BT: 99
22-06-2022 79 TRÚNG SVIP BT: 79
21-06-2022 43 TRÚNG SVIP BT: 43
20-06-2022 46 TRÚNG SVIP BT: 46
19-06-2022 66 TRÚNG SVIP BT: 66
18-06-2022 88 TRÚNG SVIP BT: 88
17-06-2022 13 TRÚNG SVIP BT: 13
16-06-2022 89 TRÚNG SVIP BT: 89