THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 141 TRƯỢT
16-01-2022 431 TRÚNG SVIP 3C: 431
15-01-2022 322 TRƯỢT
14-01-2022 219 TRÚNG SVIP 3C: 219
13-01-2022 738 TRƯỢT
12-01-2022 903 TRÚNG SVIP 3C: 903
11-01-2022 427 TRÚNG SVIP 3C: 427
10-01-2022 945 TRƯỢT
09-01-2022 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
08-01-2022 969 TRÚNG SVIP 3C: 969
07-01-2022 757 TRƯỢT
06-01-2022 537 TRƯỢT
05-01-2022 619 TRÚNG SVIP 3C: 619
04-01-2022 330 TRÚNG SVIP 3C: 330
03-01-2022 161 TRƯỢT
02-01-2022 494 TRÚNG SVIP 3C: 494