THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 303 TRÚNG SVIP 3C: 303
14-09-2019 843 TRÚNG SVIP 3C: 843
13-09-2019 182 TRÚNG SVIP 3C: 182
12-09-2019 717 TRÚNG SVIP 3C: 717
11-09-2019 841 TRÚNG SVIP 3C: 841
10-09-2019 811 TRÚNG SVIP 3C: 811
09-09-2019 783 TRÚNG SVIP 3C: 783
08-09-2019 868 TRÚNG SVIP 3C: 868
07-09-2019 616 TRÚNG SVIP 3C: 616
06-09-2019 517 TRÚNG SVIP 3C: 517
05-09-2019 051 TRÚNG SVIP 3C: 051
04-09-2019 784 TRÚNG SVIP 3C: 784
03-09-2019 254 TRÚNG SVIP 3C: 254
02-09-2019 725 TRÚNG SVIP 3C: 725
01-09-2019 697 TRÚNG SVIP 3C: 697
31-08-2019 560 TRÚNG SVIP 3C: 560