THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 697 TRÚNG SVIP 3C: 697
30-06-2022 939 TRƯỢT
29-06-2022 892 TRÚNG SVIP 3C: 892
28-06-2022 149 TRÚNG SVIP 3C: 149
27-06-2022 171 TRÚNG SVIP 3C: 171
26-06-2022 970 TRÚNG SVIP 3C: 970
25-06-2022 868 TRƯỢT
24-06-2022 677 TRÚNG SVIP 3C: 677
23-06-2022 240 TRƯỢT
22-06-2022 846 TRÚNG SVIP 3C: 846
21-06-2022 671 TRƯỢT
20-06-2022 908 TRƯỢT
19-06-2022 449 TRÚNG SVIP 3C: 449
18-06-2022 290 TRƯỢT
17-06-2022 374 TRƯỢT
16-06-2022 524 TRÚNG SVIP 3C: 524