THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 3 KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 68 | 37 74 84 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 37 74
04-02-2023 67 | 61 58 78 TRƯỢT | TRƯỢT
03-02-2023 84 | 91 30 13 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 91X2
02-02-2023 09 | 06 69 08 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 3: 06 69 08
01-02-2023 94 | 54 64 62 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 54 62
31-01-2023 05 | 40 75 61 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 3: 40 75 61X2
30-01-2023 24 | 19 91 57 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG XIÊN 3: 19 91 57
29-01-2023 48 | 89 94 35 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 3: 89 94 35
28-01-2023 14 | 04 81 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 3: 04 81X2 36
27-01-2023 80 | 20 00 59 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 20 59
26-01-2023 78 | 47 57 20 TRÚNG SL: 78 | TRÚNG LÔ: 57 20
25-01-2023 55 | 47 54 49 TRÚNG SL: 55X2 | TRÚNG XIÊN 3: 47 54 49
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ