THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 31-05-2024
29-05-2024 14 | 84 96 TRÚNG SL: 14X2 | TRÚNG LÔ: 96
28-05-2024 32 | 94 70 TRÚNG SL: 32X2 | TRÚNG LÔ: 94
27-05-2024 11 | 19 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 19 12
26-05-2024 08 | 88 61 TRÚNG SL: 08X2 | TRÚNG XIÊN 2: 88 61
25-05-2024 94 | 57 95 TRÚNG SL: 94 | TRÚNG XIÊN 2: 57 95
24-05-2024 70 | 80 60 TRÚNG SL: 70 | TRÚNG XIÊN 2: 80 60X2
23-05-2024 60 | 10 66 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG LÔ: 10
22-05-2024 46 | 95 08 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 95 08X2
21-05-2024 09 | 00 89 TRÚNG SL: 09X2 | TRÚNG XIÊN 2: 00 89
20-05-2024 22 | 69 91 TRÚNG SL: 22X2 | TRÚNG XIÊN 2: 69 91
19-05-2024 61 | 43 25 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 43 25
18-05-2024 04 | 08 15 TRÚNG SL: 04X2 | TRƯỢT
17-05-2024 62 | 31 99 TRÚNG SL: 62X2 | TRÚNG XIÊN 2: 31 99
16-05-2024 44 | 43 34 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG LÔ: 34
15-05-2024 78 | 09 31 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 09 31
14-05-2024 65 | 17 48 TRÚNG SL: 65 | TRÚNG LÔ: 48X2