THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 79 | 03 13 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 03 13
26-11-2020 93 | 86 25 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 86
25-11-2020 93 | 35 93 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35
24-11-2020 45 | 16 06 TRÚNG SL: 45X2 | TRÚNG LÔ: 06X3
23-11-2020 77 | 91 24 TRÚNG SL: 77X2 | TRÚNG LÔ: 91
22-11-2020 32 | 73 42 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 42
21-11-2020 17 | 88 74 TRÚNG SL: 17X2 | TRƯỢT
20-11-2020 11 | 85 31 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 31
19-11-2020 48 | 97 92 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 97 92
18-11-2020 05 | 38 67 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG XIÊN 2: 38 67
17-11-2020 86 | 76 99 TRÚNG SL: 86X2 | TRÚNG LÔ: 99
16-11-2020 44 | 60 87 TRÚNG SL: 44 | TRÚNG XIÊN 2: 60 87
15-11-2020 41 | 49 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49
14-11-2020 64 | 84 02 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG LÔ: 84
13-11-2020 40 | 77 78 TRƯỢT | TRƯỢT
12-11-2020 39 | 98 06 TRÚNG SL: 39X2 | TRÚNG LÔ: 98