THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 68 | 79 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79
04-02-2023 77 | 28 67 TRÚNG SL: 77X2 | TRƯỢT
03-02-2023 94 | 31 43 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG LÔ: 31
02-02-2023 29 | 30 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 30 19X3
01-02-2023 84 | 42 16 TRÚNG SL: 84X2 | TRÚNG XIÊN 2: 42 16
31-01-2023 14 | 50 84 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84
30-01-2023 24 | 89 96 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG XIÊN 2: 89 96
29-01-2023 38 | 35 87 TRÚNG SL: 38 | TRÚNG LÔ: 35
28-01-2023 03 | 30 95 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 30 95X2
27-01-2023 80 | 75 61 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75
26-01-2023 78 | 60 31 TRÚNG SL: 78 | TRÚNG XIÊN 2: 60 31X2
25-01-2023 45 | 64 37 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 37
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ