THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 44 | 54 94 TRÚNG SL: 44X3 | TRƯỢT
09-08-2020 63 | 75 38 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 38
08-08-2020 43 | 07 47 TRÚNG SL: 43X2 | TRÚNG XIÊN 2: 07 47
07-08-2020 40 | 53 72 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 53
06-08-2020 67 | 90 28 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 90 28
05-08-2020 92 | 29 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 29 45
04-08-2020 48 | 08 07 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 08 07
03-08-2020 35 | 78 90 TRÚNG SL: 35 | TRÚNG LÔ: 90
02-08-2020 01 | 55 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 12
01-08-2020 89 | 24 05 TRƯỢT | TRƯỢT
31-07-2020 61 | 32 01 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 32
30-07-2020 41 | 37 70 TRÚNG SL: 41X2 | TRÚNG XIÊN 2: 37 70
29-07-2020 59 | 88 07 TRƯỢT | TRƯỢT
28-07-2020 67 | 23 82 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 23 82X2
27-07-2020 26 | 16 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
26-07-2020 96 | 98 58 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG XIÊN 2: 98 58