THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 38 | 56 12 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 12
14-10-2021 44 | 78 39 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG LÔ: 39
13-10-2021 13 | 65 90 TRÚNG SL: 13X2 | TRÚNG XIÊN 2: 65 90
12-10-2021 36 | 48 00 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 48 00
11-10-2021 12 | 95 84 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 95 84X2
10-10-2021 59 | 86 57 TRƯỢT | TRƯỢT
09-10-2021 43 | 70 71 TRƯỢT | TRƯỢT
08-10-2021 17 | 61 84 TRÚNG SL: 17X2 | TRÚNG LÔ: 84
07-10-2021 41 | 73 39 TRÚNG SL: 41 | TRÚNG LÔ: 39
06-10-2021 20 | 90 29 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG XIÊN 2: 90 29
05-10-2021 49 | 07 59 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 07 59
04-10-2021 59 | 64 47 TRÚNG SL: 59X2 | TRÚNG XIÊN 2: 64 47
03-10-2021 29 | 90 25 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90
02-10-2021 40 | 79 69 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79
01-10-2021 29 | 13 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13
30-09-2021 37 | 30 62 TRÚNG SL: 37 | TRÚNG XIÊN 2: 30 62