THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 09 | 06 18 TRÚNG SL: 09X2 | TRÚNG XIÊN 2: 06 18
27-11-2023 47 | 47 85 TRÚNG SL: 47 | TRÚNG LÔ: 47
26-11-2023 53 | 21 07 TRÚNG SL: 53X2 | TRÚNG LÔ: 07
25-11-2023 91 | 16 24 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 16 24
24-11-2023 03 | 10 57 TRÚNG SL: 03X2 | TRÚNG LÔ: 10
23-11-2023 68 | 77 68 TRÚNG SL: 68X2 | TRÚNG XIÊN 2: 77 68X2
22-11-2023 98 | 61 08 TRÚNG SL: 98X2 | TRÚNG XIÊN 2: 61 08
21-11-2023 29 | 17 07 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG LÔ: 07
20-11-2023 70 | 04 40 TRƯỢT | TRƯỢT
19-11-2023 33 | 34 36 TRÚNG SL: 33X2 | TRÚNG LÔ: 36
18-11-2023 22 | 59 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59X2 71
17-11-2023 64 | 48 34 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48
16-11-2023 85 | 65 96 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 65 96
15-11-2023 97 | 32 54 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 32 54
14-11-2023 24 | 41 52 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 41 52
13-11-2023 29 | 30 00 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30