THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 57 | 91 85 TRÚNG SL: 57X2 | TRÚNG XIÊN 2: 91 85
30-03-2020 96 | 58 39 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 58 39
29-03-2020 66 | 88 09 TRÚNG SL: 66X2 | TRÚNG XIÊN 2: 88X2 09
28-03-2020 91 | 3 91 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 3 91X2
27-03-2020 48 | 23 85 TRÚNG SL: 48 | TRÚNG LÔ: 23
26-03-2020 28 | 06 54 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 06X2 54
25-03-2020 94 | 40 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 40 45
24-03-2020 85 | 16 95 TRÚNG SL: 85X2 | TRÚNG XIÊN 2: 16 95
23-03-2020 87 | 93 56 TRÚNG SL: 87X2 | TRÚNG XIÊN 2: 93 56
22-03-2020 14 | 72 87 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 72 87
21-03-2020 15 | 37 91 TRÚNG SL: 15 | TRÚNG XIÊN 2: 37 91
20-03-2020 64 | 17 91 TRÚNG SL: 64 | TRÚNG LÔ: 91X2
19-03-2020 03 | 23 63 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 23 63X2
18-03-2020 94 | 22 88 TRÚNG SL: 94X3 | TRÚNG XIÊN 2: 22 88
17-03-2020 01 | 27 97 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 27 97
16-03-2020 74 | 02 86 TRÚNG SL: 74X2 | TRÚNG XIÊN 2: 02 86