THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 57 | 80 99 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 80 99
18-11-2019 43 | 64 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 64 45
17-11-2019 71 | 75 43 TRÚNG SL: 71X3 | TRÚNG XIÊN 2: 75X2 43
16-11-2019 49 | 83 10 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 83 10
15-11-2019 83 | 86 92 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG XIÊN 2: 86 92
14-11-2019 91 | 32 09 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 32X2 09
13-11-2019 84 | 50 95 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 50
12-11-2019 56 | 92 39 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92 39
11-11-2019 14 | 81 59 TRÚNG SL: 14X2 | TRÚNG XIÊN 2: 81 59
10-11-2019 33 | 47 56 TRÚNG SL: 33X3 | TRÚNG XIÊN 2: 47 56
09-11-2019 94 | 90 95 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 90 95X2
08-11-2019 86 | 38 62 TRÚNG SL: 86 | TRÚNG XIÊN 2: 38 62
07-11-2019 36 | 56 14 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG XIÊN 2: 56 14
06-11-2019 48 | 44 09 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 44 09
05-11-2019 32 | 94 98 TRÚNG SL: 32X2 | TRÚNG XIÊN 2: 94 98
04-11-2019 87 | 59 00 TRÚNG SL: 87X2 | TRÚNG XIÊN 2: 59 00