THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 28 | 66 90 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 66 90X2
30-06-2022 81 | 67 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67
29-06-2022 27 | 77 64 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 77 64
28-06-2022 77 | 17 94 TRÚNG SL: 77X2 | TRƯỢT
27-06-2022 54 | 63 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 77
26-06-2022 33 | 12 32 TRÚNG SL: 33X2 | TRÚNG LÔ: 12X2
25-06-2022 77 | 84 99 TRÚNG SL: 77 | TRÚNG XIÊN 2: 84 99
24-06-2022 00 | 00 41 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 00X2 41
23-06-2022 11 | 99 81 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 99 81
22-06-2022 14 | 63 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 63
21-06-2022 18 | 61 28 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 61 28X2
20-06-2022 55 | 22 52 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22 52
19-06-2022 33 | 22 43 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22 43X2
18-06-2022 22 | 75 65 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 75 65
17-06-2022 02 | 49 94 TRÚNG SL: 02X2 | TRƯỢT
16-06-2022 87 | 79 77 TRÚNG SL: 87 | TRÚNG LÔ: 77