THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 88 | 42 48 TRÚNG SL: 88X2 | TRÚNG XIÊN 2: 42 48
14-09-2019 37 | 06 48 TRÚNG SL: 37X2 | TRÚNG XIÊN 2: 06 48
13-09-2019 79 | 67 92 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG XIÊN 2: 67 92X2
12-09-2019 64 | 21 32 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 21 32
11-09-2019 64 | 69 67 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 69X2 67X2
10-09-2019 47 | 12 24 TRÚNG SL: 47X2 | TRÚNG XIÊN 2: 12 24
09-09-2019 17 | 26 45 TRÚNG SL: 17X3 | TRÚNG XIÊN 2: 26 45
08-09-2019 97 | 23 38 TRÚNG SL: 97X2 | TRÚNG XIÊN 2: 23 38
07-09-2019 21 | 83 49 TRÚNG SL: 21X2 | TRÚNG XIÊN 2: 83X2 49
06-09-2019 96 | 26 35 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG XIÊN 2: 26X2 35
05-09-2019 03 | 89 85 TRÚNG SL: 03X4 | TRÚNG XIÊN 2: 89 85
04-09-2019 36 | 82 84 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG XIÊN 2: 82 84
03-09-2019 23 | 60 20 TRÚNG SL: 23 | TRÚNG XIÊN 2: 60 20
02-09-2019 12 | 41 26 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 26
01-09-2019 18 | 95 24 TRÚNG SL: 18X2 | TRÚNG XIÊN 2: 95 24
31-08-2019 22 | 02 13 TRÚNG SL: 22X2 | TRÚNG XIÊN 2: 02 13