THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 88 | 95 94 84 93 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 94X2
04-02-2023 76 | 48 58 49 57 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 48
03-02-2023 94 | 65 76 66 56 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 66
02-02-2023 19 | 55 65 45 54 TRÚNG SL: 19X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 55
01-02-2023 74 | 38 39 28 37 TRÚNG SL: 74 | TRÚNG ĐỀ 4: 38X2
31-01-2023 25 | 61 62 60 51 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 61X2
30-01-2023 25 | 89 78 79 69 TRÚNG SL: 25 | TRÚNG ĐỀ 4: 79
29-01-2023 58 | 79 89 69 78 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 79
28-01-2023 24 | 19 28 09 29 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 19
27-01-2023 70 | 59 49 69 58 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 59
26-01-2023 88 | 64 65 63 54 TRÚNG SL: 88X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 64X2
25-01-2023 65 | 70 71 72 81 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 71
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ