THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 19 | 39 17 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG LÔ: 17
30-03-2020 02 | 80 93 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG ST: 80 93
29-03-2020 14 | 11 56 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRÚNG ST: 11 56
28-03-2020 49 | 37 79 TRƯỢT | TRÚNG ST: 37 79X2
27-03-2020 54 | 93 84 TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG ST: 93 84
26-03-2020 36 | 34 82 TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG ST: 34 82
25-03-2020 97 | 19 64 TRƯỢT | TRÚNG ST: 19 64
24-03-2020 79 | 84 89 TRƯỢT | TRƯỢT
23-03-2020 33 | 52 51 TRƯỢT | TRÚNG ST: 52 51
22-03-2020 34 | 87 76 TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG ST: 87 76
21-03-2020 31 | 15 03 TRƯỢT | TRÚNG ST: 15 03
20-03-2020 69 | 81 84 TRƯỢT | TRƯỢT
19-03-2020 64 | 29 27 TRƯỢT | TRÚNG ST: 29 27
18-03-2020 79 | 97 16 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG ST: 97 16
17-03-2020 67 | 68 74 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG LÔ: 74
16-03-2020 23 | 10 41 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 10