THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 28 | 01 72 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG LÔ: 01
09-08-2020 39 | 38 84 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 38
08-08-2020 58 | 86 76 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG ST: 86 76
07-08-2020 14 | 27 74 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG LÔ: 74
06-08-2020 30 | 55 84 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 55
05-08-2020 96 | 27 45 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG ST: 27 45
04-08-2020 17 | 56 76 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG LÔ: 56
03-08-2020 36 | 59 45 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG LÔ: 59
02-08-2020 11 | 77 03 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG LÔ: 03
01-08-2020 02 | 06 90 TRƯỢT | TRÚNG ST: 06 90
31-07-2020 62 | 82 55 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 04 91 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG LÔ: 04
29-07-2020 17 | 16 62 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG LÔ: 62
28-07-2020 82 | 92 22 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG LÔ: 92X2
27-07-2020 30 | 21 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43
26-07-2020 55 | 19 67 TRƯỢT | TRÚNG ST: 19 67