THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 31 | 98 70 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG ST: 98X2 70
16-01-2022 32 | 13 99 TRƯỢT | TRÚNG ST: 13 99
15-01-2022 22 | 19 77 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 19 77
14-01-2022 19 | 53 78 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG ST: 53 78
13-01-2022 38 | 21 90 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG ST: 21 90
12-01-2022 03 | 53 85 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG ST: 53 85
11-01-2022 27 | 03 06 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRÚNG LÔ: 03
10-01-2022 45 | 74 63 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG LÔ: 63X2
09-01-2022 93 | 11 06 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG ST: 11 06
08-01-2022 69 | 12 57 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 57
07-01-2022 56 | 70 50 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 50
06-01-2022 27 | 47 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 46
05-01-2022 09 | 60 68 TRƯỢT | TRÚNG ST: 60 68
04-01-2022 30 | 20 56 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG ST: 20 56
03-01-2022 71 | 78 21 TRÚNG LÔ: 71X3 | TRÚNG LÔ: 21
02-01-2022 93 | 76 19 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76