THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 87 | 67 38 TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG LÔ: 38X2
30-06-2022 39 | 91 72 TRÚNG ĐỀ: 39 | TRÚNG ST: 91X2 72
29-06-2022 92 | 26 80 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG ST: 26X2 80
28-06-2022 49 | 95 30 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG LÔ: 95
27-06-2022 71 | 25 64 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG ST: 25 64X2
26-06-2022 70 | 94 22 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG LÔ: 22
25-06-2022 68 | 84 39 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG ST: 84 39X2
24-06-2022 67 | 08 41 TRƯỢT | TRÚNG ST: 08 41
23-06-2022 40 | 82 00 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG ST: 82 00
22-06-2022 45 | 93 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 93
21-06-2022 61 | 34 79 TRÚNG LÔ: 61 | TRÚNG LÔ: 34
20-06-2022 09 | 32 87 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 87
19-06-2022 49 | 39 93 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG LÔ: 93
18-06-2022 90 | 32 90 TRÚNG ĐỀ: 90X2 | TRÚNG ST: 32 90X2
17-06-2022 84 | 60 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 60
16-06-2022 25 | 74 89 TRƯỢT | TRÚNG ST: 74 89