THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 23 | 72 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 70
27-11-2023 57 | 46 96 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG LÔ: 46
26-11-2023 74 | 63 05 TRƯỢT | TRƯỢT
25-11-2023 26 | 26 44 TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG ST: 26 44
24-11-2023 52 | 60 64 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG ST: 60 64
23-11-2023 99 | 21 77 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG ST: 21 77
22-11-2023 61 | 62 61 TRÚNG LÔ: 61 | TRÚNG ST: 62 61
21-11-2023 48 | 45 47 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG LÔ: 45X2
20-11-2023 81 | 36 91 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG ST: 36 91
19-11-2023 28 | 33 29 TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG ST: 33X2 29
18-11-2023 61 | 13 93 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13
17-11-2023 10 | 91 17 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG ST: 91 17
16-11-2023 69 | 64 14 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 64
15-11-2023 58 | 59 23 TRƯỢT | TRÚNG ST: 59 23
14-11-2023 00 | 48 51 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG LÔ: 48
13-11-2023 32 | 11 72 TRƯỢT | TRÚNG ST: 11 72