THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 03 | 12 46 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG ST: 12 46
14-09-2019 43 | 00 20 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG ST: 00 20
13-09-2019 82 | 56 03 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 56 03
12-09-2019 17 | 28 66 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 28 66
11-09-2019 41 | 69 99 TRÚNG ĐỀ: 41X2 | TRÚNG ST: 69X2 99
10-09-2019 11 | 43 75 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG ST: 43 75
09-09-2019 42 | 57 67 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 57
08-09-2019 68 | 96 97 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG ST: 96 97X2
07-09-2019 16 | 55 83 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG ST: 55 83X2
06-09-2019 17 | 19 24 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 19 24
05-09-2019 51 | 89 41 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG ST: 89 41
04-09-2019 84 | 63 04 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG ST: 63 04
03-09-2019 54 | 69 96 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 69 96
02-09-2019 25 | 26 80 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG ST: 26 80
01-09-2019 97 | 60 31 TRÚNG ĐỀ: 97X2 | TRÚNG ST: 60 31
31-08-2019 60 | 85 72 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRÚNG ST: 85 72