THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 17 | 42 65 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG LÔ: 42X2
14-10-2021 09 | 45 55 TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG LÔ: 55
13-10-2021 22 | 14 09 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 14 09
12-10-2021 18 | 66 20 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG ST: 66 20
11-10-2021 43 | 99 45 TRƯỢT | TRÚNG ST: 99 45
10-10-2021 85 | 35 84 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG ST: 35 84
09-10-2021 56 | 92 87 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG ST: 92 87
08-10-2021 50 | 26 69 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG LÔ: 26
07-10-2021 69 | 71 06 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 71X3
06-10-2021 45 | 38 16 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG ST: 38 16X2
05-10-2021 67 | 56 09 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 56X2 09X2
04-10-2021 46 | 75 10 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 10
03-10-2021 71 | 63 35 TRƯỢT | TRÚNG ST: 63 35X2
02-10-2021 77 | 25 21 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG LÔ: 21
01-10-2021 30 | 27 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49
30-09-2021 11 | 38 12 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG LÔ: 12