THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 52 | 39 80 TRƯỢT | TRÚNG ST: 39 80
18-11-2019 84 | 51 00 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG ST: 51 00
17-11-2019 00 | 52 58 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 52 58
16-11-2019 91 | 78 92 TRƯỢT | TRÚNG ST: 78 92
15-11-2019 08 | 05 19 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 05 19
14-11-2019 58 | 61 66 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG ST: 61 66
13-11-2019 19 | 07 37 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 07
12-11-2019 44 | 55 39 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG ST: 55X3 39
11-11-2019 06 | 20 96 TRƯỢT | TRÚNG ST: 20X2 96
10-11-2019 10 | 70 03 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG LÔ: 70
09-11-2019 03 | 02 60 TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG ST: 02 60
08-11-2019 93 | 67 62 TRƯỢT | TRÚNG ST: 67 62
07-11-2019 24 | 41 3 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG LÔ: 3
06-11-2019 81 | 01 26 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG LÔ: 26
05-11-2019 90 | 59 88 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG ST: 59 88
04-11-2019 44 | 76 24 TRƯỢT | TRÚNG ST: 76 24