THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 94 | 37 95 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG ST: 37 95
04-02-2023 47 | 74 83 TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG ST: 74X2 83
03-02-2023 65 | 38 76 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76
02-02-2023 56 | 30 20 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30
01-02-2023 28 | 48 64 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48
31-01-2023 61 | 14 40 TRÚNG ĐỀ: 61X2 | TRÚNG LÔ: 40
30-01-2023 79 | 89 40 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG ST: 89 40
29-01-2023 69 | 84 88 TRƯỢT | TRÚNG ST: 84 88
28-01-2023 19 | 22 76 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG LÔ: 76
27-01-2023 59 | 66 51 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG ST: 66 51
26-01-2023 73 | 21 60 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 60
25-01-2023 71 | 53 40 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG LÔ: 40
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ