THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 26 | 42 05 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG ST: 42 05
26-11-2020 71 | 60 14 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG ST: 60 14
25-11-2020 36 | 34 97 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG LÔ: 97
24-11-2020 74 | 45 62 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG LÔ: 45X2
23-11-2020 43 | 59 47 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG LÔ: 47
22-11-2020 96 | 57 22 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG ST: 57 22X2
21-11-2020 61 | 68 84 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG ST: 68 84
20-11-2020 70 | 73 22 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73
19-11-2020 27 | 16 58 TRƯỢT | TRÚNG ST: 16 58X2
18-11-2020 20 | 91 41 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG ST: 91 41
17-11-2020 93 | 76 25 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG LÔ: 25
16-11-2020 30 | 69 23 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG LÔ: 23
15-11-2020 28 | 37 40 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40X2
14-11-2020 06 | 48 22 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG ST: 48 22X2
13-11-2020 87 | 01 89 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG ST: 01X2 89
12-11-2020 16 | 57 73 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG ST: 57 73