THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 31-05-2024
29-05-2024 32 | 22 83 TRƯỢT | TRÚNG ST: 22 83
28-05-2024 80 | 37 19 TRÚNG LÔ: 80X3 | TRÚNG LÔ: 37
27-05-2024 77 | 50 33 TRƯỢT | TRƯỢT
26-05-2024 96 | 60 33 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 33
25-05-2024 43 | 25 05 TRÚNG ĐỀ: 43X2 | TRƯỢT
24-05-2024 98 | 23 60 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG LÔ: 60X2
23-05-2024 72 | 94 56 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG ST: 94 56
22-05-2024 97 | 18 46 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRƯỢT
21-05-2024 00 | 32 28 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 32X2 28
20-05-2024 65 | 72 52 TRƯỢT | TRÚNG ST: 72 52X3
19-05-2024 78 | 39 15 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG LÔ: 39X2
18-05-2024 22 | 25 18 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRÚNG ST: 25 18
17-05-2024 68 | 49 85 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG LÔ: 49
16-05-2024 24 | 42 09 TRÚNG LÔ: 24 | TRÚNG ST: 42 09
15-05-2024 26 | 33 94 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG ST: 33 94
14-05-2024 60 | 38 44 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 38