THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 94 | 88 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRƯỢT
04-02-2023 48 | 77 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG SL: 77X2
03-02-2023 66 | 84 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
02-02-2023 55 | 18 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
01-02-2023 38 | 74 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG SL: 74
31-01-2023 61 | 15 TRÚNG ĐỀ: 61X2 | TRÚNG SL: 15X2
30-01-2023 79 | 14 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
29-01-2023 79 | 48 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 48X2
28-01-2023 19 | 03 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
27-01-2023 59 | 80 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
26-01-2023 64 | 78 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRÚNG SL: 78
25-01-2023 71 | 56 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG SL: 56
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ