THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 37 | 34 TRÚNG LÔ: 37 | TRƯỢT
09-08-2020 28 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73X2
08-08-2020 58 | 43 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG SL: 43X2
07-08-2020 13 | 40 TRÚNG LÔ: 13 | TRƯỢT
06-08-2020 76 | 67 TRƯỢT | TRƯỢT
05-08-2020 87 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 17 | 38 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG SL: 38X2
03-08-2020 36 | 36 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG SL: 36X2
02-08-2020 10 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 12 | 89 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
31-07-2020 62 | 72 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 31 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG SL: 31
29-07-2020 17 | 49 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 82 | 57 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG SL: 57X2
27-07-2020 31 | 26 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
26-07-2020 54 | 86 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT