THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 41 | 39 TRÚNG ĐỀ: 41 | TRÚNG SL: 39X2
16-01-2022 30 | 19 TRƯỢT | TRƯỢT
15-01-2022 21 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77
14-01-2022 19 | 28 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
13-01-2022 48 | 18 TRƯỢT | TRÚNG SL: 18
12-01-2022 03 | 91 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG SL: 91
11-01-2022 27 | 52 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRÚNG SL: 52X3
10-01-2022 45 | 64 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG SL: 64X2
09-01-2022 93 | 76 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
08-01-2022 79 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29
07-01-2022 57 | 64 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 64X2
06-01-2022 48 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
05-01-2022 19 | 98 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
04-01-2022 20 | 46 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG SL: 46X2
03-01-2022 61 | 34 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG SL: 34X2
02-01-2022 94 | 31 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRƯỢT