THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 96 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
30-06-2022 49 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
29-06-2022 92 | 25 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
28-06-2022 49 | 77 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG SL: 77X2
27-06-2022 61 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
26-06-2022 81 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
25-06-2022 68 | 78 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG SL: 78X2
24-06-2022 77 | 01 TRÚNG ĐỀ: 77X3 | TRÚNG SL: 01
23-06-2022 40 | 01 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG SL: 01X2
22-06-2022 46 | 04 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 04X2
21-06-2022 71 | 38 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG SL: 38
20-06-2022 08 | 55 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
19-06-2022 49 | 42 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
18-06-2022 80 | 22 TRÚNG LÔ: 80 | TRƯỢT
17-06-2022 64 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
16-06-2022 24 | 96 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRƯỢT