THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 08 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2021 18 | 43 TRÚNG LÔ: 18 | TRƯỢT
13-10-2021 22 | 12 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
12-10-2021 18 | 36 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
11-10-2021 43 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2021 85 | 59 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 66 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
08-10-2021 50 | 27 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRƯỢT
07-10-2021 79 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61
06-10-2021 45 | 30 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG SL: 30X2
05-10-2021 67 | 49 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG SL: 49X2
04-10-2021 47 | 59 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 59X2
03-10-2021 81 | 28 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG SL: 28X2
02-10-2021 77 | 78 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG SL: 78
01-10-2021 21 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
30-09-2021 11 | 25 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT