THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 32 | 48 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2019 84 | 42 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG SL: 42X2
17-11-2019 00 | 71 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 71X3
16-11-2019 81 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
15-11-2019 08 | 74 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 74
14-11-2019 58 | 91 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG SL: 91X2
13-11-2019 17 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
12-11-2019 44 | 56 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
11-11-2019 16 | 05 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
10-11-2019 10 | 43 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRƯỢT
09-11-2019 02 | 95 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG SL: 95X2
08-11-2019 92 | 78 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
07-11-2019 14 | 36 TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG SL: 36X2
06-11-2019 81 | 68 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRƯỢT
05-11-2019 90 | 32 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG SL: 32X2
04-11-2019 35 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT