THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 19 | 57 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG SL: 57X2
30-03-2020 02 | 95 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG SL: 95X2
29-03-2020 14 | 56 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRÚNG SL: 56
28-03-2020 59 | 81 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG SL: 81
27-03-2020 54 | 38 TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG SL: 38X2
26-03-2020 35 | 48 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG SL: 48
25-03-2020 96 | 74 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
24-03-2020 78 | 84 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
23-03-2020 23 | 88 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
22-03-2020 24 | 23 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRƯỢT
21-03-2020 21 | 15 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRÚNG SL: 15
20-03-2020 37 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
19-03-2020 75 | 04 TRƯỢT | TRÚNG SL: 04X2
18-03-2020 89 | 94 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG SL: 94X3
17-03-2020 67 | 21 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
16-03-2020 22 | 74 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 74X2