THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 03 | 88 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG SL: 88X2
14-09-2019 43 | 37 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG SL: 37X2
13-09-2019 82 | 79 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 79X2
12-09-2019 17 | 64 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG SL: 64X2
11-09-2019 41 | 64 TRÚNG ĐỀ: 41X2 | TRÚNG SL: 64X2
10-09-2019 11 | 47 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG SL: 47X2
09-09-2019 83 | 17 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG SL: 17X3
08-09-2019 68 | 97 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG SL: 97X2
07-09-2019 16 | 21 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG SL: 21X2
06-09-2019 17 | 96 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG SL: 96X2
05-09-2019 51 | 03 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG SL: 03X4
04-09-2019 84 | 36 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG SL: 36X2
03-09-2019 54 | 18 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 18
02-09-2019 25 | 12 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG SL: 12X2
01-09-2019 97 | 18 TRÚNG ĐỀ: 97X2 | TRÚNG SL: 18X2
31-08-2019 60 | 22 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRÚNG SL: 22X2