THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-06-2021
18-06-2021 61 | 65 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 65
17-06-2021 67 | 46 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
16-06-2021 22 | 91 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRÚNG BT: 91
15-06-2021 84 | 66 TRƯỢT | TRƯỢT
14-06-2021 45 | 25 TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG BT: 25
13-06-2021 79 | 88 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 88
12-06-2021 83 | 01 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 01X2
11-06-2021 47 | 92 TRƯỢT | TRÚNG BT: 92
10-06-2021 79 | 84 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 84
09-06-2021 99 | 99 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG BT: 99
08-06-2021 67 | 42 TRÚNG LÔ: 67 | TRƯỢT
07-06-2021 22 | 54 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 54
06-06-2021 63 | 60 TRÚNG ĐỀ: 63X2 | TRÚNG BT: 60
05-06-2021 63 | 45 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 45
04-06-2021 30 | 25 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 25
03-06-2021 11 | 59 TRƯỢT | TRÚNG BT: 59