THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 13 | 28 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 28
27-11-2023 57 | 77 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 77
26-11-2023 83 | 88 TRƯỢT | TRÚNG BT: 88
25-11-2023 26 | 04 TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG BT: 04
24-11-2023 42 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63
23-11-2023 89 | 77 TRƯỢT | TRÚNG BT: 77
22-11-2023 70 | 62 TRÚNG ĐỀ: 70X2 | TRÚNG BT: 62
21-11-2023 48 | 29 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 29X2
20-11-2023 71 | 88 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG BT: 88
19-11-2023 29 | 24 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 24
18-11-2023 71 | 96 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG BT: 96
17-11-2023 20 | 91 TRƯỢT | TRÚNG BT: 91
16-11-2023 89 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79X2
15-11-2023 59 | 54 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 54
14-11-2023 00 | 99 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
13-11-2023 12 | 47 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT