THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 41 | 70 TRÚNG ĐỀ: 41 | TRÚNG BT: 70
16-01-2022 31 | 14 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 14
15-01-2022 22 | 91 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 91
14-01-2022 19 | 30 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 30
13-01-2022 48 | 88 TRƯỢT | TRÚNG BT: 88
12-01-2022 03 | 73 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG BT: 73
11-01-2022 27 | 97 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRÚNG BT: 97
10-01-2022 45 | 81 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG BT: 81X2
09-01-2022 93 | 11 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 11
08-01-2022 69 | 29 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 29
07-01-2022 57 | 58 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 58
06-01-2022 37 | 46 TRÚNG ĐỀ: 37 | TRÚNG BT: 46
05-01-2022 19 | 05 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 05
04-01-2022 30 | 44 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 44
03-01-2022 62 | 71 TRƯỢT | TRÚNG BT: 71X3
02-01-2022 94 | 32 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG BT: 32