THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 88 | 32 TRƯỢT | TRÚNG BT: 32
30-06-2022 38 | 01 TRƯỢT | TRÚNG BT: 01
29-06-2022 83 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
28-06-2022 49 | 03 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 03
27-06-2022 71 | 25 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG BT: 25
26-06-2022 71 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
25-06-2022 67 | 85 TRƯỢT | TRÚNG BT: 85
24-06-2022 77 | 48 TRÚNG ĐỀ: 77X3 | TRÚNG BT: 48
23-06-2022 41 | 05 TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG BT: 05
22-06-2022 36 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
21-06-2022 81 | 34 TRƯỢT | TRÚNG BT: 34
20-06-2022 08 | 74 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 74X2
19-06-2022 59 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
18-06-2022 91 | 33 TRƯỢT | TRÚNG BT: 33
17-06-2022 74 | 48 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG BT: 48
16-06-2022 23 | 62 TRƯỢT | TRÚNG BT: 62