THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 18 | 54 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 54X2
14-10-2021 19 | 51 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 51
13-10-2021 23 | 05 TRÚNG LÔ: 23X3 | TRÚNG BT: 05
12-10-2021 19 | 64 TRƯỢT | TRÚNG BT: 64
11-10-2021 41 | 92 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2021 85 | 13 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG BT: 13
09-10-2021 56 | 42 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG BT: 42X2
08-10-2021 50 | 59 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG BT: 59
07-10-2021 68 | 16 TRƯỢT | TRÚNG BT: 16
06-10-2021 45 | 45 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG BT: 45X2
05-10-2021 66 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
04-10-2021 48 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
03-10-2021 81 | 93 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG BT: 93
02-10-2021 77 | 27 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG BT: 27
01-10-2021 20 | 49 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 49
30-09-2021 22 | 73 TRƯỢT | TRÚNG BT: 73