THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 31-05-2024
29-05-2024 31 | 49 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 49
28-05-2024 90 | 32 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 32X2
27-05-2024 78 | 12 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 12
26-05-2024 98 | 73 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 73
25-05-2024 43 | 65 TRÚNG ĐỀ: 43X2 | TRÚNG BT: 65
24-05-2024 98 | 82 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 82
23-05-2024 84 | 91 TRÚNG LÔ: 84 | TRƯỢT
22-05-2024 97 | 44 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG BT: 44
21-05-2024 10 | 37 TRƯỢT | TRÚNG BT: 37
20-05-2024 67 | 62 TRÚNG LÔ: 67 | TRƯỢT
19-05-2024 78 | 25 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 25
18-05-2024 22 | 39 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRÚNG BT: 39
17-05-2024 88 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
16-05-2024 35 | 93 TRƯỢT | TRÚNG BT: 93
15-05-2024 26 | 33 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG BT: 33
14-05-2024 80 | 97 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG BT: 97