THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 19 | 16 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRƯỢT
30-03-2020 02 | 12 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 12
29-03-2020 14 | 79 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRÚNG BT: 79
28-03-2020 59 | 45 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG BT: 45
27-03-2020 56 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70
26-03-2020 35 | 76 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 76
25-03-2020 96 | 19 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 19
24-03-2020 78 | 85 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 85X2
23-03-2020 23 | 93 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG BT: 93
22-03-2020 25 | 00 TRƯỢT | TRÚNG BT: 00
21-03-2020 20 | 51 TRƯỢT | TRÚNG BT: 51
20-03-2020 36 | 16 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 16
19-03-2020 74 | 67 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG BT: 67
18-03-2020 79 | 94 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG BT: 94X3
17-03-2020 67 | 26 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
16-03-2020 22 | 56 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 56