THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 83 | 72 TRƯỢT | TRÚNG BT: 72
04-02-2023 48 | 48 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 48
03-02-2023 66 | 62 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
02-02-2023 55 | 04 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 04
01-02-2023 38 | 05 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRƯỢT
31-01-2023 62 | 01 TRƯỢT | TRÚNG BT: 01
30-01-2023 79 | 29 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 29
29-01-2023 79 | 94 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 94
28-01-2023 18 | 40 TRƯỢT | TRÚNG BT: 40
27-01-2023 59 | 35 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 35
26-01-2023 65 | 88 TRƯỢT | TRÚNG BT: 88X2
25-01-2023 61 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ