THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 28 | 75 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 75
09-08-2020 38 | 24 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 24
08-08-2020 68 | 58 TRƯỢT | TRÚNG BT: 58X2
07-08-2020 13 | 81 TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG BT: 81X2
06-08-2020 65 | 68 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG BT: 68X2
05-08-2020 97 | 45 TRƯỢT | TRÚNG BT: 45
04-08-2020 18 | 87 TRƯỢT | TRÚNG BT: 87
03-08-2020 25 | 35 TRƯỢT | TRÚNG BT: 35
02-08-2020 10 | 00 TRƯỢT | TRÚNG BT: 00X2
01-08-2020 13 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
31-07-2020 71 | 53 TRÚNG LÔ: 71X3 | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 86 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 86
29-07-2020 17 | 08 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRƯỢT
28-07-2020 82 | 33 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG BT: 33
27-07-2020 32 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2020 64 | 58 TRƯỢT | TRÚNG BT: 58