THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 03 | 29 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG BT: 29
14-09-2019 43 | 06 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG BT: 06
13-09-2019 82 | 03 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 03
12-09-2019 17 | 36 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 36
11-09-2019 41 | 18 TRÚNG ĐỀ: 41X2 | TRÚNG BT: 18
10-09-2019 11 | 6 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 6
09-09-2019 83 | 48 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 48
08-09-2019 68 | 0 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG BT: 0
07-09-2019 16 | 16 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 16
06-09-2019 17 | 42 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
05-09-2019 51 | 3 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG BT: 3X4
04-09-2019 84 | 36 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG BT: 36X2
03-09-2019 54 | 82 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 82
02-09-2019 25 | 43 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 43
01-09-2019 97 | 18 TRÚNG ĐỀ: 97X2 | TRÚNG BT: 18X2
31-08-2019 60 | 72 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRÚNG BT: 72