THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 42 | 33 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 33
18-11-2019 74 | 34 TRƯỢT | TRÚNG BT: 34
17-11-2019 00 | 2 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 2
16-11-2019 82 | 46 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 46
15-11-2019 08 | 69 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 69
14-11-2019 59 | 02 TRƯỢT | TRÚNG BT: 02
13-11-2019 18 | 94 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 94X2
12-11-2019 44 | 97 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG BT: 97
11-11-2019 06 | 20 TRƯỢT | TRÚNG BT: 20X2
10-11-2019 10 | 05 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG BT: 05
09-11-2019 03 | 88 TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG BT: 88
08-11-2019 92 | 72 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 72
07-11-2019 24 | 55 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 55
06-11-2019 82 | 71 TRƯỢT | TRÚNG BT: 71X2
05-11-2019 81 | 59 TRƯỢT | TRÚNG BT: 59
04-11-2019 43 | 78 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG BT: 78