THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 27 | 20 TRƯỢT | TRÚNG BT: 20
26-11-2020 72 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63
25-11-2020 36 | 72 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 72
24-11-2020 64 | 45 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 45X2
23-11-2020 43 | 48 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG BT: 48
22-11-2020 96 | 71 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 71
21-11-2020 61 | 53 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 53
20-11-2020 80 | 56 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG BT: 56
19-11-2020 08 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2020 31 | 49 TRƯỢT | TRÚNG BT: 49
17-11-2020 93 | 17 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
16-11-2020 20 | 99 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG BT: 99
15-11-2020 28 | 95 TRƯỢT | TRÚNG BT: 95
14-11-2020 06 | 12 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG BT: 12X2
13-11-2020 77 | 31 TRƯỢT | TRÚNG BT: 31
12-11-2020 06 | 94 TRƯỢT | TRÚNG BT: 94