THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 26 | 126 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG 3C: 126
26-11-2020 71 | 071 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG 3C: 071
25-11-2020 36 | 036 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG 3C: 036
24-11-2020 64 | 665 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
23-11-2020 43 | 844 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRƯỢT
22-11-2020 96 | 586 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
21-11-2020 61 | 561 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG 3C: 561
20-11-2020 80 | 780 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG 3C: 780
19-11-2020 16 | 018 TRÚNG LÔ: 16 | TRƯỢT
18-11-2020 20 | 620 TRÚNG LÔ: 20 | TRƯỢT
17-11-2020 93 | 092 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
16-11-2020 20 | 130 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG 3C: 130
15-11-2020 18 | 818 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG 3C: 818
14-11-2020 06 | 106 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG 3C: 106
13-11-2020 86 | 286 TRƯỢT | TRƯỢT
12-11-2020 16 | 516 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG 3C: 516