THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 94 | 195 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRƯỢT
04-02-2023 48 | 949 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT
03-02-2023 76 | 767 TRÚNG LÔ: 76 | TRƯỢT
02-02-2023 55 | 754 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
01-02-2023 38 | 838 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG 3C: 838
31-01-2023 61 | 071 TRÚNG ĐỀ: 61X2 | TRƯỢT
30-01-2023 89 | 178 TRÚNG LÔ: 89 | TRƯỢT
29-01-2023 79 | 478 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
28-01-2023 29 | 219 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 219
27-01-2023 59 | 858 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
26-01-2023 74 | 165 TRÚNG LÔ: 74 | TRƯỢT
25-01-2023 71 | 361 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRƯỢT
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ