THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 03 | 303 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG 3C: 303
14-09-2019 88 | 388 TRƯỢT | TRƯỢT
13-09-2019 82 | 182 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG 3C: 182
12-09-2019 17 | 717 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG 3C: 717
11-09-2019 41 | 841 TRÚNG ĐỀ: 41X2 | TRÚNG 3C: 841
10-09-2019 11 | 811 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG 3C: 811
09-09-2019 83 | 783 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG 3C: 783
08-09-2019 68 | 868 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG 3C: 868
07-09-2019 16 | 616 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG 3C: 616
06-09-2019 17 | 517 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG 3C: 517
05-09-2019 51 | 051 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG 3C: 051
04-09-2019 84 | 784 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG 3C: 784
03-09-2019 54 | 254 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG 3C: 254
02-09-2019 25 | 725 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG 3C: 725
01-09-2019 97 | 697 TRÚNG ĐỀ: 97X2 | TRÚNG 3C: 697
31-08-2019 60 | 560 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRÚNG 3C: 560