THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 43 | 931 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2019 83 | 583 TRÚNG LÔ: 83 | TRƯỢT
17-11-2019 00 | 000 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 000
16-11-2019 82 | 773 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
15-11-2019 08 | 317 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
14-11-2019 58 | 449 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRƯỢT
13-11-2019 18 | 508 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
12-11-2019 45 | 654 TRƯỢT | TRƯỢT
11-11-2019 16 | 205 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
10-11-2019 00 | 200 TRƯỢT | TRƯỢT
09-11-2019 02 | 401 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRƯỢT
08-11-2019 92 | 881 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
07-11-2019 24 | 015 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRƯỢT
06-11-2019 81 | 282 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRƯỢT
05-11-2019 80 | 980 TRƯỢT | TRƯỢT
04-11-2019 44 | 143 TRƯỢT | TRƯỢT