THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 40 | 031 TRƯỢT | TRƯỢT
16-01-2022 31 | 441 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
15-01-2022 22 | 212 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
14-01-2022 19 | 218 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
13-01-2022 38 | 648 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
12-01-2022 03 | 904 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRƯỢT
11-01-2022 27 | 426 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRƯỢT
10-01-2022 45 | 844 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRƯỢT
09-01-2022 92 | 093 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 093
08-01-2022 68 | 959 TRƯỢT | TRƯỢT
07-01-2022 57 | 657 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG 3C: 657
06-01-2022 28 | 436 TRƯỢT | TRƯỢT
05-01-2022 28 | 619 TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG 3C: 619
04-01-2022 40 | 330 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 330
03-01-2022 61 | 071 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
02-01-2022 84 | 494 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 494