THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 19 | 709 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRƯỢT
30-03-2020 01 | 801 TRƯỢT | TRƯỢT
29-03-2020 13 | 905 TRÚNG LÔ: 13 | TRƯỢT
28-03-2020 59 | 049 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRƯỢT
27-03-2020 55 | 456 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
26-03-2020 35 | 144 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRƯỢT
25-03-2020 96 | 295 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
24-03-2020 77 | 578 TRÚNG LÔ: 77 | TRÚNG 3C: 578
23-03-2020 23 | 232 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
22-03-2020 24 | 115 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRƯỢT
21-03-2020 21 | 612 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRƯỢT
20-03-2020 26 | 747 TRƯỢT | TRƯỢT
19-03-2020 74 | 185 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRƯỢT
18-03-2020 89 | 489 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG 3C: 489
17-03-2020 67 | 156 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
16-03-2020 22 | 222 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT