THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 98 | 698 TRƯỢT | TRƯỢT
30-06-2022 38 | 838 TRƯỢT | TRƯỢT
29-06-2022 92 | 892 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG 3C: 892
28-06-2022 49 | 149 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG 3C: 149
27-06-2022 61 | 181 TRƯỢT | TRƯỢT
26-06-2022 70 | 970 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 970
25-06-2022 68 | 769 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRƯỢT
24-06-2022 78 | 677 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 677
23-06-2022 40 | 140 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG 3C: 140
22-06-2022 36 | 847 TRƯỢT | TRƯỢT
21-06-2022 71 | 561 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRƯỢT
20-06-2022 08 | 807 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
19-06-2022 49 | 448 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
18-06-2022 90 | 190 TRÚNG ĐỀ: 90X2 | TRÚNG 3C: 190
17-06-2022 74 | 273 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRƯỢT
16-06-2022 24 | 534 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRƯỢT