THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-06-2021
18-06-2021 60 | 751 TRƯỢT | TRƯỢT
17-06-2021 68 | 367 TRÚNG LÔ: 68 | TRÚNG 3C: 367
16-06-2021 22 | 621 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRƯỢT
15-06-2021 83 | 473 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRƯỢT
14-06-2021 46 | 145 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRƯỢT
13-06-2021 79 | 879 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG 3C: 879
12-06-2021 93 | 283 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 283
11-06-2021 38 | 349 TRƯỢT | TRƯỢT
10-06-2021 79 | 979 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG 3C: 979
09-06-2021 99 | 089 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRƯỢT
08-06-2021 66 | 276 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRƯỢT
07-06-2021 22 | 423 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
06-06-2021 53 | 662 TRƯỢT | TRƯỢT
05-06-2021 53 | 262 TRƯỢT | TRƯỢT
04-06-2021 30 | 930 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG 3C: 930
03-06-2021 31 | 720 TRÚNG LÔ: 31 | TRƯỢT