THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 13 | 913 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG 3C: 913
27-11-2023 47 | 757 TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG 3C: 757
26-11-2023 63 | 874 TRƯỢT | TRƯỢT
25-11-2023 16 | 815 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
24-11-2023 51 | 953 TRƯỢT | TRƯỢT
23-11-2023 99 | 999 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG 3C: 999
22-11-2023 80 | 670 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 670
21-11-2023 47 | 947 TRƯỢT | TRƯỢT
20-11-2023 72 | 070 TRÚNG LÔ: 72 | TRƯỢT
19-11-2023 19 | 429 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG 3C: 429
18-11-2023 71 | 370 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRƯỢT
17-11-2023 10 | 111 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
16-11-2023 69 | 859 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
15-11-2023 59 | 859 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG 3C: 859
14-11-2023 00 | 800 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG 3C: 800
13-11-2023 12 | 412 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG 3C: 412