THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 18 | 228 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 019 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG 3C: 019
13-10-2021 22 | 523 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
12-10-2021 17 | 628 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 51 | 141 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2021 85 | 084 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 57 | 156 TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG 3C: 156
08-10-2021 50 | 550 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG 3C: 550
07-10-2021 69 | 469 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG 3C: 469
06-10-2021 55 | 246 TRÚNG LÔ: 55 | TRƯỢT
05-10-2021 77 | 977 TRÚNG LÔ: 77X2 | TRƯỢT
04-10-2021 47 | 747 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG 3C: 747
03-10-2021 81 | 680 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRƯỢT
02-10-2021 77 | 378 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
01-10-2021 20 | 220 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG 3C: 220
30-09-2021 01 | 810 TRÚNG LÔ: 01 | TRƯỢT