THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
14-09-2019 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3
13-09-2019 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-09-2019 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
11-09-2019 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
10-09-2019 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
09-09-2019 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3
08-09-2019 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
07-09-2019 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
06-09-2019 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
05-09-2019 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 1
04-09-2019 8-4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4
03-09-2019 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
02-09-2019 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
01-09-2019 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
31-08-2019 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0