THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 19-06-2024
18-06-2024 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
17-06-2024 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0
16-06-2024 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
15-06-2024 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-06-2024 7-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
13-06-2024 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-06-2024 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5
11-06-2024 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0
10-06-2024 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
09-06-2024 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
08-06-2024 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3
07-06-2024 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5
06-06-2024 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
05-06-2024 5-8 TRÚNG ĐẦU: 5
04-06-2024 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-06-2024 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4