THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
04-02-2023 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
03-02-2023 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-02-2023 3-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
01-02-2023 1-7 TRƯỢT
31-01-2023 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
30-01-2023 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-01-2023 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7
28-01-2023 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
27-01-2023 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
26-01-2023 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
25-01-2023 7-1 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ