THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
30-06-2022 3-9 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-06-2022 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
28-06-2022 3-7 TRƯỢT
27-06-2022 5-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-06-2022 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
25-06-2022 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-06-2022 5-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
23-06-2022 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-06-2022 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
21-06-2022 7-1 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-06-2022 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0
19-06-2022 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
18-06-2022 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-06-2022 7-4 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 4
16-06-2022 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4