THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
30-03-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0
29-03-2020 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
28-03-2020 5-8 TRÚNG ĐẦU: 5
27-03-2020 4-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
26-03-2020 5-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
25-03-2020 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9
24-03-2020 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
23-03-2020 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-03-2020 4-3 TRƯỢT
21-03-2020 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-03-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3
19-03-2020 8-2 TRƯỢT
18-03-2020 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-03-2020 8-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
16-03-2020 1-1 TRƯỢT