THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 1-6 TRƯỢT
09-08-2020 1-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
08-08-2020 5-8 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 8
07-08-2020 0-5 TRƯỢT
06-08-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-08-2020 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9
04-08-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-08-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-08-2020 0-0 TRƯỢT
31-07-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2
30-07-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3
29-07-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
28-07-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-07-2020 2-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-07-2020 3-4 TRÚNG ĐUÔI: 4