THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-06-2021
18-06-2021 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-06-2021 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7
16-06-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-06-2021 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3
14-06-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
13-06-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
12-06-2021 7-4 TRƯỢT
11-06-2021 2-9 TRƯỢT
10-06-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
09-06-2021 9-9 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
08-06-2021 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
07-06-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
06-06-2021 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
05-06-2021 5-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
04-06-2021 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3
03-06-2021 0-1 TRÚNG ĐUÔI: 1