THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 31-05-2024
29-05-2024 3-0 | 08 17 | 83 27 09 18 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 83 27 09
28-05-2024 9-0 | 80 93 | 30 35 31 10 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 80X3 | TRÚNG LÔ: 30 35
27-05-2024 7-8 | 21 97 | 75 98 00 07 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 21X2 | TRÚNG XIÊN 4: 75X3 98 00 07
26-05-2024 9-8 | 59 78 | 98 88 58 61 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 59 78X2 | TRÚNG LÔ: 98 88 61
25-05-2024 4-5 | 57 23 | 47 67 42 75 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 57 23X2 | TRÚNG LÔ: 47 42 75
24-05-2024 9-9 | 70 65 | 13 81 02 22 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 70 65 | TRÚNG LÔ: 81 02 22
23-05-2024 8-2 | 85 61 | 32 55 47 37 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 32 55 47 37
22-05-2024 9-7 | 36 68 | 56 78 68 07 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 36 68 | TRÚNG LÔ: 78 68
21-05-2024 0-0 | 48 73 | 61 63 79 46 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 73 | TRÚNG LÔ: 61 63 79
20-05-2024 4-8 | 90 99 | 98 52 51 53 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG LÔ: 98 52X3 53
19-05-2024 7-8 | 69 52 | 25 91 23 94 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 25
18-05-2024 2-2 | 37 19 | 04 70 80 61 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG XIÊN 4: 04X2 70 80 61
17-05-2024 5-8 | 68 32 | 31 32 10 64 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 68 32 | TRÚNG LÔ: 31 32 10
16-05-2024 3-3 | 52 32 | 74 34 51 94 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 74 34 51
15-05-2024 2-6 | 41 98 | 90 29 20 52 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 98 | TRÚNG LÔ: 90 29 52X2
14-05-2024 7-0 | 18 58 | 46 63 12 16 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 18 58 | TRÚNG LÔ: 63 16