THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-06-2021
18-06-2021 5-1 | 29 80 | 81 38 62 57 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 29 80 | TRÚNG LÔ: 38
17-06-2021 6-9 | 41 23 | 03 44 22 17 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 41 23 | TRÚNG LÔ: 03 17X2
16-06-2021 2-2 | 56 33 | 10 86 88 48 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 56 33 | TRÚNG LÔ: 10 86 88
15-06-2021 8-2 | 93 32 | 24 01 83 65 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG LÔ: 01 83 65
14-06-2021 4-4 | 45 41 | 89 46 56 44 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG LÔ: 89 46X2 44
13-06-2021 6-9 | 69 45 | 59 69 44 26 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 69 45 | TRÚNG LÔ: 59 69
12-06-2021 6-3 | 18 21 | 68 67 64 83 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 18 | TRÚNG LÔ: 67 64 83
11-06-2021 2-8 | 02 09 | 35 83 77 53 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 02 09 | TRÚNG LÔ: 35 77
10-06-2021 7-9 | 56 13 | 21 86 09 14 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG LÔ: 09
09-06-2021 9-8 | 49 94 | 06 38 10 48 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG XIÊN 4: 06 38 10 48
08-06-2021 6-6 | 23 59 | 25 22 66 42 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 23 59 | TRÚNG LÔ: 25 66X2
07-06-2021 2-2 | 31 55 | 83 54 99 89 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG XIÊN 4: 83 54 99 89X2
06-06-2021 6-3 | 55 60 | 53 55 69 09 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 55 60 | TRÚNG LÔ: 55 69 09X2
05-06-2021 6-3 | 04 30 | 65 01 77 60 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 04 30 | TRÚNG XIÊN 4: 65 01 77 60
04-06-2021 3-0 | 94 20 | 42 94 41 23 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 94X2 20 | TRÚNG XIÊN 4: 42 94X2 41X2 23
03-06-2021 2-2 | 96 19 | 81 63 56 20 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG LÔ: 81 63 56