THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 1-7 | 74 36 | 78 13 74 71 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG LÔ: 13 74 71
14-10-2021 1-9 | 68 73 | 48 71 77 28 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 68 73 | TRÚNG XIÊN 4: 48 71 77 28
13-10-2021 2-2 | 65 22 | 16 90 01 76 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 65 22 | TRÚNG LÔ: 90 76X2
12-10-2021 1-8 | 65 67 | 69 90 67 95 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90 95
11-10-2021 4-1 | 08 42 | 58 42 15 41 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 42 | TRÚNG LÔ: 58 42 15
10-10-2021 8-5 | 27 20 | 69 84 85 42 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG XIÊN 4: 69X2 84 85X3 42X2
09-10-2021 5-4 | 39 83 | 18 41 39 05 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 39X2 | TRÚNG XIÊN 4: 18 41 39X2 05
08-10-2021 4-2 | 48 85 | 26 60 49 36 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 85 | TRÚNG LÔ: 26 49
07-10-2021 6-7 | 63 83 | 82 46 61 45 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG XIÊN 4: 82 46 61 45
06-10-2021 4-5 | 69 40 | 19 20 29 80 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 40X2 | TRÚNG XIÊN 4: 19 20X2 29 80X2
05-10-2021 5-5 | 70 77 | 77 61 12 98 TRƯỢT | TRÚNG ST: 70 77X2 | TRÚNG LÔ: 77X2 61 98
04-10-2021 4-7 | 07 85 | 75 05 64 13 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 07 85X2 | TRÚNG LÔ: 05 64
03-10-2021 8-1 | 74 90 | 52 90 30 60 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG XIÊN 4: 52 90 30 60X2
02-10-2021 7-7 | 54 50 | 12 61 45 79 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG XIÊN 4: 12 61 45 79
01-10-2021 1-0 | 87 13 | 13 29 49 85 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 87X2 13 | TRÚNG LÔ: 13 49 85
30-09-2021 1-1 | 29 90 | 26 05 92 53 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 90X2 | TRÚNG LÔ: 26X2 05X2 92