THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 1-3 | 03 13 | 02 15 81 72 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 03 13 | TRÚNG LÔ: 02 15
27-11-2023 5-5 | 38 91 | 91 46 37 03 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG XIÊN 4: 91 46 37X2 03X2
26-11-2023 7-3 | 83 86 | 02 73 21 60 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 86 | TRÚNG LÔ: 02 73 60
25-11-2023 1-8 | 79 72 | 50 07 17 04 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 50 07 04
24-11-2023 3-2 | 81 13 | 58 84 10 11 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG LÔ: 58 10 11
23-11-2023 9-9 | 63 98 | 63 14 56 76 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 63X2 | TRÚNG LÔ: 63X2 14 56X2
22-11-2023 7-0 | 62 48 | 32 48 53 86 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 62 48 | TRÚNG XIÊN 4: 32 48 53 86
21-11-2023 3-9 | 29 75 | 01 43 35 13 TRƯỢT | TRÚNG ST: 29X2 75 | TRÚNG LÔ: 01 13X3
20-11-2023 7-1 | 21 99 | 49 87 28 18 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 21 99 | TRÚNG LÔ: 49 28 18
19-11-2023 0-9 | 27 63 | 65 54 28 38 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 54 28 38
18-11-2023 7-1 | 55 03 | 89 71 13 69 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 55 03 | TRÚNG LÔ: 89 71 13
17-11-2023 1-0 | 10 65 | 48 30 66 91 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG XIÊN 4: 48 30 66 91
16-11-2023 6-9 | 83 69 | 30 82 04 77 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 83 69 | TRÚNG LÔ: 04 77
15-11-2023 5-9 | 30 07 | 56 78 07 70 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 30 07 | TRÚNG LÔ: 56 07
14-11-2023 0-3 | 14 76 | 49 00 41 48 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 14X2 | TRÚNG XIÊN 4: 49 00X2 41 48
13-11-2023 1-0 | 09 35 | 95 06 84 12 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG LÔ: 95 06 12