THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 8-8 | 07 90 | 38 86 14 69 TRƯỢT | TRÚNG ST: 07 90X2 | TRÚNG LÔ: 38X2 14 69
30-06-2022 1-9 | 46 39 | 43 72 75 39 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 46 39 | TRÚNG XIÊN 4: 43 72 75 39
29-06-2022 7-2 | 40 43 | 41 69 51 31 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG LÔ: 41X2 69
28-06-2022 4-7 | 03 90 | 21 64 31 16 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG XIÊN 4: 21 64 31 16X2
27-06-2022 5-3 | 94 43 | 00 24 81 26 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43X2 | TRÚNG LÔ: 24
26-06-2022 5-0 | 76 37 | 40 36 57 22 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG XIÊN 4: 40 36 57 22
25-06-2022 5-8 | 07 99 | 18 51 25 28 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG LÔ: 18 51X2 25
24-06-2022 7-5 | 57 25 | 01 58 40 55 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG XIÊN 4: 01 58 40 55X2
23-06-2022 4-0 | 06 33 | 89 05 48 50 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 06 33 | TRÚNG LÔ: 05 48 50
22-06-2022 2-6 | 79 07 | 79 93 37 17 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 79 07 | TRÚNG XIÊN 4: 79 93 37 17
21-06-2022 7-1 | 38 53 | 08 37 29 79 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 08 37
20-06-2022 0-8 | 03 64 | 36 55 22 80 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 03 64 | TRÚNG LÔ: 22 80
19-06-2022 4-9 | 46 47 | 17 13 19 66 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 46 47 | TRÚNG XIÊN 4: 17 13 19 66
18-06-2022 9-0 | 22 76 | 32 64 76 96 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG XIÊN 4: 32 64 76 96
17-06-2022 7-4 | 33 69 | 59 39 03 40 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 59 39 40
16-06-2022 2-3 | 59 29 | 07 17 74 06 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG LÔ: 07 17 74