THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 2-6 | 13 15 | 20 49 52 66 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG XIÊN 4: 20 49 52 66
26-11-2020 7-0 | 76 63 | 46 87 65 89 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG LÔ: 46
25-11-2020 3-6 | 84 00 | 24 84 79 52 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 84 00 | TRÚNG LÔ: 84 79
24-11-2020 6-4 | 74 06 | 18 51 64 06 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 74 06X3 | TRÚNG XIÊN 4: 18 51 64 06X3
23-11-2020 4-5 | 86 01 | 05 74 01 48 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 01 | TRÚNG LÔ: 74 01 48
22-11-2020 9-7 | 56 96 | 58 73 65 00 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 56 96 | TRÚNG LÔ: 65 00
21-11-2020 5-1 | 84 79 | 68 79 72 46 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 84 79 | TRÚNG LÔ: 68 79
20-11-2020 8-0 | 13 18 | 48 18 24 06 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 13 18 | TRÚNG XIÊN 4: 48 18 24 06
19-11-2020 1-7 | 58 67 | 38 97 16 98 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 58X2 67 | TRÚNG LÔ: 97 16 98
18-11-2020 3-0 | 38 58 | 30 78 64 91 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 38 58 | TRÚNG XIÊN 4: 30X2 78 64 91
17-11-2020 8-4 | 46 63 | 50 77 06 25 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG LÔ: 50 77 25
16-11-2020 3-0 | 25 87 | 43 99 27 35 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 25 87 | TRÚNG XIÊN 4: 43 99 27 35
15-11-2020 1-8 | 54 70 | 76 49 30 19 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 54 70 | TRÚNG LÔ: 49 30 19
14-11-2020 0-6 | 22 81 | 84 51 93 47 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 22X2 81 | TRÚNG LÔ: 84 51
13-11-2020 8-7 | 85 04 | 89 88 55 95 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 85X2 04 | TRÚNG LÔ: 89 88
12-11-2020 1-5 | 27 67 | 43 16 54 40 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 27X2 67 | TRÚNG XIÊN 4: 43 16 54 40