THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 4-0 | 79 69 | 97 89 77 51 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 89 77
16-01-2022 3-3 | 67 48 | 03 22 56 55 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 67 48X2 | TRÚNG XIÊN 4: 03 22 56 55
15-01-2022 2-1 | 26 29 | 45 71 07 38 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG LÔ: 07 38
14-01-2022 1-9 | 78 97 | 11 29 68 97 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 78 97 | TRÚNG LÔ: 11 29X2 97
13-01-2022 3-8 | 48 36 | 88 22 39 03 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG LÔ: 88 39
12-01-2022 0-5 | 69 52 | 51 20 73 94 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG XIÊN 4: 51 20 73 94
11-01-2022 0-5 | 14 38 | 05 10 23 39 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 05 10 39
10-01-2022 3-5 | 23 86 | 74 52 54 07 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 86 | TRÚNG LÔ: 52 54 07
09-01-2022 9-3 | 19 52 | 56 11 14 96 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG XIÊN 4: 56 11 14 96
08-01-2022 5-9 | 96 22 | 65 39 23 55 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 22 | TRÚNG LÔ: 65 23 55
07-01-2022 5-7 | 02 52 | 91 02 57 25 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 02 52 | TRÚNG LÔ: 91 02 57
06-01-2022 3-6 | 31 83 | 46 50 78 79 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG LÔ: 46 78 79
05-01-2022 1-8 | 97 24 | 41 50 28 87 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 41X2 50 28 87X2
04-01-2022 3-0 | 64 20 | 92 30 63 18 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 64X3 20 | TRÚNG LÔ: 92 30
03-01-2022 6-1 | 21 56 | 34 37 56 33 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 21 | TRÚNG LÔ: 34X2
02-01-2022 9-4 | 40 51 | 08 07 06 87 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 40 51 | TRÚNG LÔ: 07 87