THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 9-4 | 20 99 | 10 21 95 59 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 20X2 99 | TRÚNG LÔ: 95 59
04-02-2023 4-8 | 64 14 | 01 47 05 24 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 64 14 | TRÚNG LÔ: 47
03-02-2023 6-8 | 90 61 | 67 29 28 94 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 90 61 | TRÚNG XIÊN 4: 67 29 28 94X2
02-02-2023 5-5 | 06 89 | 90 00 68 62 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 06 89 | TRÚNG LÔ: 90 00
01-02-2023 3-8 | 38 76 | 61 74 18 48 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 38X2 76 | TRÚNG XIÊN 4: 61 74 18 48
31-01-2023 5-1 | 51 12 | 41 19 65 16 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41 16
30-01-2023 5-9 | 24 58 | 91 20 86 29 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 24X2 58 | TRÚNG LÔ: 91 20 29
29-01-2023 7-9 | 89 25 | 03 89 83 20 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 89 | TRÚNG LÔ: 03 89 20
28-01-2023 0-9 | 03 74 | 84 05 94 90 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 74 | TRƯỢT
27-01-2023 3-8 | 38 63 | 52 88 80 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG LÔ: 52 88 82
26-01-2023 4-2 | 43 88 | 84 60 53 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 88X2 | TRÚNG LÔ: 60 53 08
25-01-2023 7-1 | 03 10 | 47 83 82 18 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 03 10 | TRÚNG XIÊN 4: 47 83 82 18
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ