THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 68 TRÚNG BT: 68
30-03-2020 5 TRÚNG BT: 5
29-03-2020 89 TRÚNG BT: 89
28-03-2020 53 TRÚNG BT: 53
27-03-2020 70 TRÚNG BT: 70
26-03-2020 94 TRƯỢT
25-03-2020 63 TRƯỢT
24-03-2020 47 TRƯỢT
23-03-2020 57 TRÚNG BT: 57
22-03-2020 53 TRÚNG BT: 53
21-03-2020 48 TRÚNG BT: 48
20-03-2020 36 TRÚNG BT: 36
19-03-2020 32 TRÚNG BT: 32
18-03-2020 59 TRÚNG BT: 59
17-03-2020 97 TRÚNG BT: 97
16-03-2020 90 TRÚNG BT: 90