THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 19-06-2024
18-06-2024 32 TRÚNG BT: 32
17-06-2024 59 TRÚNG BT: 59
16-06-2024 97 TRÚNG BT: 97
15-06-2024 06 TRÚNG BT: 06
14-06-2024 79 TRÚNG BT: 79
13-06-2024 02 TRÚNG BT: 02X2
12-06-2024 57 TRÚNG BT: 57
11-06-2024 06 TRƯỢT
10-06-2024 29 TRÚNG BT: 29
09-06-2024 66 TRÚNG BT: 66X2
08-06-2024 46 TRÚNG BT: 46
07-06-2024 52 TRƯỢT
06-06-2024 81 TRÚNG BT: 81
05-06-2024 32 TRÚNG BT: 32
04-06-2024 10 TRÚNG BT: 10
03-06-2024 78 TRÚNG BT: 78