THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-06-2021
18-06-2021 03 TRÚNG BT: 03
17-06-2021 45 TRÚNG BT: 45
16-06-2021 12 TRÚNG BT: 12
15-06-2021 01 TRÚNG BT: 01
14-06-2021 25 TRÚNG BT: 25
13-06-2021 77 TRÚNG BT: 77
12-06-2021 49 TRÚNG BT: 49
11-06-2021 84 TRÚNG BT: 84
10-06-2021 56 TRƯỢT
09-06-2021 83 TRÚNG BT: 83
08-06-2021 64 TRÚNG BT: 64
07-06-2021 50 TRÚNG BT: 50
06-06-2021 88 TRÚNG BT: 88
05-06-2021 30 TRÚNG BT: 30
04-06-2021 24 TRÚNG BT: 24
03-06-2021 75 TRÚNG BT: 75