THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 72 TRÚNG BT: 72
04-02-2023 39 TRƯỢT
03-02-2023 25 TRÚNG BT: 25
02-02-2023 06 TRÚNG BT: 06
01-02-2023 42 TRÚNG BT: 42
31-01-2023 49 TRÚNG BT: 49
30-01-2023 72 TRÚNG BT: 72
29-01-2023 11 TRÚNG BT: 11
28-01-2023 19 TRÚNG BT: 19
27-01-2023 87 TRÚNG BT: 87
26-01-2023 08 TRÚNG BT: 08
25-01-2023 12 TRÚNG BT: 12
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ