THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 65 TRÚNG BT: 65
14-09-2019 50 TRÚNG BT: 50
13-09-2019 91 TRÚNG BT: 91
12-09-2019 47 TRÚNG BT: 47
11-09-2019 69 TRÚNG BT: 69X2
10-09-2019 18 TRƯỢT
09-09-2019 68 TRÚNG BT: 68
08-09-2019 92 TRƯỢT
07-09-2019 49 TRÚNG BT: 49
06-09-2019 77 TRÚNG BT: 77
05-09-2019 51 TRÚNG BT: 51
04-09-2019 30 TRÚNG BT: 30
03-09-2019 04 TRÚNG BT: 04
02-09-2019 39 TRÚNG BT: 39
01-09-2019 85 TRÚNG BT: 85
31-08-2019 60 TRÚNG BT: 60X2