THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 84 TRÚNG BT: 84
09-08-2020 43 TRÚNG BT: 43
08-08-2020 84 TRÚNG BT: 84
07-08-2020 84 TRÚNG BT: 84
06-08-2020 81 TRÚNG BT: 81
05-08-2020 34 TRÚNG BT: 34
04-08-2020 82 TRÚNG BT: 82
03-08-2020 19 TRÚNG BT: 19
02-08-2020 70 TRÚNG BT: 70
01-08-2020 79 TRÚNG BT: 79X2
31-07-2020 71 TRÚNG BT: 71X3
30-07-2020 38 TRÚNG BT: 38
29-07-2020 98 TRÚNG BT: 98
28-07-2020 51 TRÚNG BT: 51X2
27-07-2020 83 TRÚNG BT: 83
26-07-2020 58 TRÚNG BT: 58