THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 89 TRÚNG BT: 89
16-01-2022 64 TRÚNG BT: 64
15-01-2022 17 TRÚNG BT: 17
14-01-2022 29 TRÚNG BT: 29X2
13-01-2022 65 TRÚNG BT: 65
12-01-2022 85 TRÚNG BT: 85
11-01-2022 06 TRƯỢT
10-01-2022 35 TRÚNG BT: 35
09-01-2022 36 TRÚNG BT: 36
08-01-2022 95 TRÚNG BT: 95
07-01-2022 02 TRÚNG BT: 02
06-01-2022 40 TRÚNG BT: 40
05-01-2022 65 TRÚNG BT: 65
04-01-2022 90 TRÚNG BT: 90
03-01-2022 30 TRÚNG BT: 30
02-01-2022 29 TRÚNG BT: 29