THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 18 TRÚNG BT: 18
27-11-2023 70 TRÚNG BT: 70
26-11-2023 17 TRÚNG BT: 17
25-11-2023 14 TRÚNG BT: 14
24-11-2023 76 TRÚNG BT: 76
23-11-2023 74 TRƯỢT
22-11-2023 52 TRÚNG BT: 52
21-11-2023 55 TRÚNG BT: 55
20-11-2023 92 TRÚNG BT: 92
19-11-2023 24 TRÚNG BT: 24
18-11-2023 51 TRƯỢT
17-11-2023 30 TRÚNG BT: 30
16-11-2023 77 TRÚNG BT: 77
15-11-2023 83 TRÚNG BT: 83
14-11-2023 00 TRÚNG BT: 00X2
13-11-2023 97 TRƯỢT