THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 80 TRÚNG BT: 80
30-06-2022 50 TRÚNG BT: 50
29-06-2022 92 TRÚNG BT: 92
28-06-2022 21 TRÚNG BT: 21
27-06-2022 95 TRÚNG BT: 95
26-06-2022 70 TRÚNG BT: 70
25-06-2022 39 TRÚNG BT: 39X2
24-06-2022 24 TRÚNG BT: 24
23-06-2022 46 TRÚNG BT: 46
22-06-2022 50 TRÚNG BT: 50
21-06-2022 34 TRÚNG BT: 34
20-06-2022 92 TRÚNG BT: 92
19-06-2022 07 TRÚNG BT: 07
18-06-2022 75 TRÚNG BT: 75
17-06-2022 17 TRÚNG BT: 17X2
16-06-2022 49 TRÚNG BT: 49