THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 98 TRÚNG BT: 98
26-11-2020 92 TRÚNG BT: 92X2
25-11-2020 82 TRƯỢT
24-11-2020 38 TRÚNG BT: 38
23-11-2020 59 TRƯỢT
22-11-2020 76 TRÚNG BT: 76
21-11-2020 17 TRÚNG BT: 17X2
20-11-2020 36 TRÚNG BT: 36
19-11-2020 92 TRÚNG BT: 92
18-11-2020 90 TRÚNG BT: 90
17-11-2020 99 TRÚNG BT: 99
16-11-2020 60 TRÚNG BT: 60
15-11-2020 87 TRÚNG BT: 87
14-11-2020 83 TRÚNG BT: 83
13-11-2020 42 TRÚNG BT: 42
12-11-2020 16 TRÚNG BT: 16