THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 32 TRƯỢT
18-11-2019 46 TRƯỢT
17-11-2019 2 TRÚNG BT: 2
16-11-2019 98 TRÚNG BT: 98
15-11-2019 59 TRƯỢT
14-11-2019 10 TRÚNG BT: 10
13-11-2019 28 TRÚNG BT: 28
12-11-2019 97 TRÚNG BT: 97
11-11-2019 44 TRÚNG BT: 44
10-11-2019 03 TRƯỢT
09-11-2019 02 TRÚNG BT: 02
08-11-2019 52 TRÚNG BT: 52
07-11-2019 14 TRÚNG BT: 14
06-11-2019 09 TRÚNG BT: 09
05-11-2019 43 TRÚNG BT: 43
04-11-2019 99 TRÚNG BT: 99