THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 32 TRÚNG BT: 32
14-10-2021 73 TRÚNG BT: 73
13-10-2021 49 TRÚNG BT: 49
12-10-2021 88 TRÚNG BT: 88
11-10-2021 07 TRÚNG BT: 07
10-10-2021 13 TRÚNG BT: 13
09-10-2021 05 TRÚNG BT: 05
08-10-2021 56 TRÚNG BT: 56
07-10-2021 61 TRÚNG BT: 61
06-10-2021 73 TRÚNG BT: 73
05-10-2021 09 TRÚNG BT: 09X2
04-10-2021 41 TRƯỢT
03-10-2021 71 TRƯỢT
02-10-2021 12 TRÚNG BT: 12
01-10-2021 88 TRƯỢT
30-09-2021 62 TRÚNG BT: 62