THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 629 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
09-08-2020 137 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72
08-08-2020 957 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 613 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30X2
06-08-2020 365 | 78 TRƯỢT | TRƯỢT
05-08-2020 286 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
04-08-2020 627 | 49 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 835 | 36 TRƯỢT | TRÚNG SL: 36X2
02-08-2020 612 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 012 | 89 TRÚNG 3C: 012 | TRƯỢT
31-07-2020 363 | 81 TRƯỢT | TRÚNG SL: 81
30-07-2020 564 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31
29-07-2020 718 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 381 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
27-07-2020 930 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2020 154 | 96 TRÚNG 3C: 154 | TRÚNG SL: 96X2