THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 729 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68
30-03-2020 911 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
29-03-2020 823 | 56 TRƯỢT | TRÚNG SL: 56
28-03-2020 149 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
27-03-2020 554 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
26-03-2020 026 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
25-03-2020 197 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
24-03-2020 488 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
23-03-2020 023 | 86 TRƯỢT | TRƯỢT
22-03-2020 014 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
21-03-2020 520 | 24 TRƯỢT | TRÚNG SL: 24X2
20-03-2020 837 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73
19-03-2020 064 | 04 TRƯỢT | TRÚNG SL: 04X2
18-03-2020 498 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X3
17-03-2020 356 | 00 TRƯỢT | TRƯỢT
16-03-2020 332 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT