THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 912 | 09 TRƯỢT | TRÚNG SL: 09X2
27-11-2023 756 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27
26-11-2023 883 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
25-11-2023 816 | 81 TRÚNG 3C: 816 | TRƯỢT
24-11-2023 953 | 04 TRƯỢT | TRƯỢT
23-11-2023 999 | 69 TRÚNG 3C: 999 | TRƯỢT
22-11-2023 670 | 88 TRÚNG 3C: 670 | TRƯỢT
21-11-2023 947 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
20-11-2023 072 | 60 TRƯỢT | TRÚNG SL: 60X2
19-11-2023 429 | 23 TRÚNG 3C: 429 | TRÚNG SL: 23X2
18-11-2023 370 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
17-11-2023 110 | 63 TRÚNG 3C: 110 | TRƯỢT
16-11-2023 869 | 83 TRÚNG 3C: 869 | TRÚNG SL: 83
15-11-2023 859 | 97 TRÚNG 3C: 859 | TRƯỢT
14-11-2023 800 | 13 TRÚNG 3C: 800 | TRƯỢT
13-11-2023 413 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT