THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 125 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT
26-11-2020 070 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
25-11-2020 036 | 91 TRÚNG 3C: 036 | TRƯỢT
24-11-2020 664 | 55 TRÚNG 3C: 664 | TRÚNG SL: 55
23-11-2020 844 | 67 TRƯỢT | TRƯỢT
22-11-2020 596 | 32 TRÚNG 3C: 596 | TRƯỢT
21-11-2020 561 | 17 TRÚNG 3C: 561 | TRÚNG SL: 17X2
20-11-2020 781 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
19-11-2020 018 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2020 630 | 05 TRÚNG 3C: 630 | TRÚNG SL: 05X2
17-11-2020 093 | 85 TRÚNG 3C: 093 | TRÚNG SL: 85
16-11-2020 130 | 86 TRÚNG 3C: 130 | TRÚNG SL: 86
15-11-2020 819 | 40 TRƯỢT | TRÚNG SL: 40X2
14-11-2020 105 | 65 TRƯỢT | TRƯỢT
13-11-2020 287 | 30 TRÚNG 3C: 287 | TRÚNG SL: 30X2
12-11-2020 515 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39X2