THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 15-09-2019
15-09-2019 303 | 88 TRÚNG 3C: 303 | TRÚNG SL: 88X2
14-09-2019 843 | 37 TRÚNG 3C: 843 | TRÚNG SL: 37X2
13-09-2019 182 | 79 TRÚNG 3C: 182 | TRÚNG SL: 79X2
12-09-2019 717 | 64 TRÚNG 3C: 717 | TRÚNG SL: 64X2
11-09-2019 841 | 64 TRÚNG 3C: 841 | TRÚNG SL: 64X2
10-09-2019 811 | 47 TRÚNG 3C: 811 | TRÚNG SL: 47X2
09-09-2019 783 | 17 TRÚNG 3C: 783 | TRÚNG SL: 17X3
08-09-2019 868 | 97 TRÚNG 3C: 868 | TRÚNG SL: 97X2
07-09-2019 616 | 21 TRÚNG 3C: 616 | TRÚNG SL: 21X2
06-09-2019 517 | 96 TRÚNG 3C: 517 | TRÚNG SL: 96X2
05-09-2019 051 | 03 TRÚNG 3C: 051 | TRÚNG SL: 03X4
04-09-2019 784 | 36 TRÚNG 3C: 784 | TRÚNG SL: 36X2
03-09-2019 254 | 23 TRÚNG 3C: 254 | TRÚNG SL: 23
02-09-2019 725 | 12 TRÚNG 3C: 725 | TRÚNG SL: 12X2
01-09-2019 697 | 18 TRÚNG 3C: 697 | TRÚNG SL: 18X2
31-08-2019 560 | 22 TRÚNG 3C: 560 | TRÚNG SL: 22X2