THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-02-2023
05-02-2023 195 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
04-02-2023 938 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77X2
03-02-2023 766 | 84 TRÚNG 3C: 766 | TRƯỢT
02-02-2023 754 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X3
01-02-2023 839 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
31-01-2023 061 | 06 TRÚNG 3C: 061 | TRƯỢT
30-01-2023 169 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
29-01-2023 479 | 58 TRÚNG 3C: 479 | TRƯỢT
28-01-2023 218 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
27-01-2023 849 | 80 TRƯỢT | TRƯỢT
26-01-2023 165 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78
25-01-2023 371 | 55 TRÚNG 3C: 371 | TRÚNG SL: 55X2
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ