THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 217 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2021 019 | 43 TRÚNG 3C: 019 | TRƯỢT
13-10-2021 522 | 14 TRÚNG 3C: 522 | TRÚNG SL: 14
12-10-2021 618 | 26 TRÚNG 3C: 618 | TRÚNG SL: 26X2
11-10-2021 143 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22X2
10-10-2021 085 | 69 TRÚNG 3C: 085 | TRÚNG SL: 69X2
09-10-2021 156 | 52 TRÚNG 3C: 156 | TRƯỢT
08-10-2021 551 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
07-10-2021 468 | 51 TRƯỢT | TRÚNG SL: 51X2
06-10-2021 244 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
05-10-2021 967 | 49 TRÚNG 3C: 967 | TRÚNG SL: 49X2
04-10-2021 748 | 59 TRƯỢT | TRÚNG SL: 59X2
03-10-2021 680 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
02-10-2021 376 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
01-10-2021 220 | 38 TRÚNG 3C: 220 | TRÚNG SL: 38X2
30-09-2021 811 | 17 TRÚNG 3C: 811 | TRƯỢT